Listopad 2016

Obrona przed czynnościami komornika w gospodarstwie

Bożena Wawrzynowska    |    30 listopada 2016    |    Komentarze (0)

Egzekucja może być prowadzona m.in. z rachunków bankowych, nieruchomości, ruchomości, wynagrodzenia za pracę, posiadanych praw majątkowych. Komornik wszczyna ją na wniosek wierzyciela po wydaniu przez sąd prawomocnego wyroku nakazującego spłatę długu. Wyrokowi musi być nadana klauzula wykonalności. Komornik ma obowiązek poinformowania dłużnika o wszczęciu egzekucji oraz o tym, z jakiego tytułu i na rzecz kogo […]

Brak kontaktu z dzieckiem

Bożena Wawrzynowska    |    28 listopada 2016    |    Komentarze (0)

Rozmawiałam kilka dni temu z Panem, któremu pomagałam kiedyś w sprawie dochodzenia przed sądem pieniędzy za sprzedany towar rolniczy. Jednak teraz Pan ten miał zupełnie inną sprawę, niezwiązaną z rolnictwem. Kwestia poruszana podczas rozmowy w mojej ocenie była bardzo ważna i w praktyce dotyka coraz częściej dużej liczby osób. Chodzi bowiem o kontakty rodzica z […]

Odmowa przyjęcia przesyłki pocztowej

Bożena Wawrzynowska    |    25 listopada 2016    |    Komentarze (0)

Pytanie: Dzierżawca, któremu dzierżawię pole zalega z czynszem. Wysłałem do niego kilkukrotnie wezwanie do zapłaty, ale za każdym razem poczta zwraca przesyłkę, bo adresat odmawia jej przyjęcia. Co mogę w tej sytuacji zrobić? Czy mogę rozwiązać umowę? Odpowiedź: W treści umowy pisemnej, zazwyczaj w części określającej jej strony, zawarte są również informacje na temat adresu […]

Podatek od zasiedzenia

Bożena Wawrzynowska    |    23 listopada 2016    |    Komentarze (0)

W ciągu ostatniego tygodnia rozmawiałam z kilkoma osobami gdzie tematem przewodnim była chęć skorzystania przez nich z nabycia własności w drodze zasiedzenia. Mój wspólnik ma łącznie trzy sprawy prowadzone z tytułu złożenia wniosku o zasiedzenie. Jednak dwie z osób z którymi rozmawiałam zapytało mnie o kwestię bardziej fiskalną tzn. czy od nabycia w drodze zasiedzenia […]

Dzierżawa współwłasności

Bożena Wawrzynowska    |    21 listopada 2016    |    Komentarze (0)

Jakiś czas temu zgłębiałam zagadnienia związane ze współwłasnością oraz związanymi z nią prawami i obowiązkami współwłaścicieli. I wtedy też zastanowiłam się jak wyglądałyby zasady dotyczące np współwłasności gruntowej która jest dzierżawiona czy też ma być przedmiotem darowizny dokonanej przez jednego ze współwłaścicieli? Zobrazujmy to na przykładzie gdzie np jest trójka współwłaścicieli gospodarstwa rolnego (ojciec i dwóch […]