Styczeń 2017

Darowizna dla siostry a Urząd Skarbowy

Bożena Wawrzynowska    |    30 stycznia 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Syn w 2006 r. kupił ziemię na kredyt. W 2010 r. razem z żoną przekazaliśmy mu na własność nasze gospodarstwo, zaś w 2011 r. syn darował siostrze 95 tys. zł na mieszkanie.Darowizna była zgłoszona w urzędzie skarbowym. Teraz urząd wezwał syna, by wyjaśnił, skąd miał pieniądze. Czy urząd mógł wezwać syna i jak się […]

Zimowe szkody na polu

Bożena Wawrzynowska    |    27 stycznia 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Jestem właścicielem graniczącego z drogą powiatową – pola, na którym co roku ustawiane są siatki przeciwśnieżne. Firma zewnętrzna, która zajmuje się ich montażem, w jego trakcie poczyniła mi szkody w uprawie ozimej pszenicy. Zażądałem od niej odszkodowania. Jej szef odparł, że odszkodowanie to przysługuje mi od Skarbu Państwa lub z polisy ubezpieczeniowej jego firmy. […]

Zwrot udziałów w spółdzielni

Bożena Wawrzynowska    |    25 stycznia 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Statut mojej spółdzielni mleczarskiej dopuszcza możliwość zwrotu udziałów dopiero po 10 latach po ustaniu członkostwa. Czy jest to zgodne z prawem? Odpowiedź: Wkład członkowski wniesiony przez członka do spółdzielni podlega wypłacie w przypadku utraty członkostwa. Najważniejszym aktem prawnym spółdzielni jest jej statut. Zgodnie z treścią art. 5 ustawy prawo spółdzielcze statut winien zawierać m.in. […]

Składki na ubezpieczenie upraw

Bożena Wawrzynowska    |    23 stycznia 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: W zeszłym roku nie opłaciłem składki na ubezpieczenie upraw. Okres ubezpieczenia już się skończył, jednak niedawno ubezpieczyciel wezwał mnie do zapłaty brakującej składki. Czy jego roszczenie jest zasadne, skoro już skończyło się ubezpieczenie? Odpowiedź: Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie […]

Udostępnienie pola pod wiatraki

Bożena Wawrzynowska    |    20 stycznia 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Czy mam obowiązek udostępnić pole do położenia kabli elektrycznych do wiatraków? Odpowiedź: Udzielenie odpowiedzi na to pytanie zależy od tego, czy właściciela pola łączy z właścicielem lub użytkownikiem wiatraka jakakolwiek umowa. Jeżeli strony zawarły umowę określającą sposób i wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości, w tym również na ułożenie kabli elektrycznych, obowiązkiem obu stron jest […]