Luty 2017

Zapłata za przeglądy gwarancyjne sprzętu rolniczego

Bożena Wawrzynowska    |    27 lutego 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Kupiliśmy nowy ciągnik. Sprzedawca obiecywał, że przeglądy gwarancyjne będą darmowe. Miał to być swoisty rabat udzielony przy sprzedaży. Tymczasem za pierwszy przegląd gwarancyjny wystawiono nam rachunek. Niestety, ustalenia dotyczące przeglądów nie zostały nigdzie spisane. Czy musimy za ten rachunek zapłacić? Odpowiedź: Ustalenia dotyczące sprzedaży i odpłatności za przeglądy nie muszą być spisane. Ich respektowanie […]

Dzierżawa z obciążoną hipoteką

Bożena Wawrzynowska    |    24 lutego 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Czy można wziąć w dzierżawę grunt obciążony hipoteką? Odpowiedź: Przedmiotem umowy dzierżawy może być w zasadzie każdy grunt. Ważne jest tylko, by wydzierżawiający miał możliwość wydania gruntu dzierżawcy i zapewnienia mu spokojnego posiadania przez cały czas trwania umowy. Hipoteka z kolei jest ograniczonym prawem rzeczowym na nieruchomości, mającym na celu zabezpieczenie roszczenia i umożliwienie […]

Problemy z ustną dzierżawą

Bożena Wawrzynowska    |    20 lutego 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Na podstawie ustnej umowy dzierżawy z sąsiadem użytkuję działkę rolną. Chce ją kupić ktoś inny i już wkrótce ma nastąpić podpisanie umowy sprzedaży, bowiem sąsiad nie chce uznać naszej dzierżawy. Ponieśliśmy już nakłady na zasiewy. Jak temu zaradzić? Odpowiedź: Ustna umowa dzierżawy wiąże strony, podobnie jak umowa zawarta w formie pisemnej. Problem polega tylko […]

Podział łąki na działki pomiędzy współwłaścicielami

Bożena Wawrzynowska    |    17 lutego 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Kilka lat temu przejąłem gospodarstwo po rodzicach, w tym działkę łąki o powierzchni 2,52 ha, która jest we współwłasności. Mój udział stanowi 3/7 powierzchni, reszta jest we współwłasności 3 innych rolników. Działka ta jest poszatkowana rowami melioracyjnymi, w efekcie czego każda z użytkowanych przez nas umownie jej część jest mniejsza od 30 arów. Wszyscy chcemy […]

Zobowiązania w akcie notarialnym

Bożena Wawrzynowska    |    15 lutego 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Na podstawie aktu notarialnego darowizny zobowiązałem się płacić teściowi comiesięczną rentę. Zdarzyło się jednak, że ostatnio płaciłem z opóźnieniem. Teść skierował sprawę do komornika, a ten zajął moje konto bankowe. Co w takiej sytuacji robić? Odpowiedź: Niezależnie od tego, czy stroną umowy jest członek rodziny, czy osoba obca, zobowiązania winny być dotrzymywane. Dotyczy to […]