Kwiecień 2017

Jaki podatek płaci się za drogę wewnętrzną w gospodarstwie?

Bożena Wawrzynowska    |    26 kwietnia 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Czy droga wewnątrz gospodarstwa podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym, czy od nieruchomości? Odpowiedź:  W myśl ustawy o podatku rolnym opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Decydujące znaczenie […]

Czy można naprawić zniszczony przez sąsiada dach z jego ubezpieczenia oc jako rolnika?

Bożena Wawrzynowska    |    24 kwietnia 2017    |    Komentarze (1)

Pytanie: Gałąź z drzewa sąsiada spadła na mój dach i wyrządziła szkody. Czy takie szkody podlegają OC rolników? Czy sąsiad za to odpowiada? Odpowiedź: Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (tzw. rolniczego OC) i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych […]

Czy dzierżawca może mieć prawo pierwokupu gruntu rolnego?

Bożena Wawrzynowska    |    19 kwietnia 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Od 9 lat dzierżawię ziemię. Jej właściciel poinformował mnie, że zamierza sprzedać te grunty, pytając czy jestem zainteresowany ich nabyciem. Podobno już podpisał przedwstępną umowę kupna-sprzedaży z innym rolnikiem. Czy mam prawo pierwokupu oraz prawo do zwrotu za naprawy i ulepszenia przedmiotu dzierżawy, gdy ziemię kupi ktoś inny? Odpowiedź: W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej […]

Pytanie: Od sąsiada kupiliśmy 2 ha ziemi. W umowie notarialnej jest zastrzeżenie, że grunty nie będą obciążone. Niedługo potem okazało się, że ziemię „obrabia” ktoś inny. Twierdzi on, że zawarł z poprzednim właścicielem umowę ustną. Poprzedni właściciel zaprzecza. Co robić w takiej sytuacji? Odpowiedź: Akt notarialny umowy sprzedaży gruntów składa się z wielu oświadczeń stron. […]

Czy można uzyskać zapłatę za sprzedaż chorego zwierzęcia?

Bożena Wawrzynowska    |    12 kwietnia 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Sprzedałem byka do uboju, ale weterynarz zdiagnozował chorobę dyskwalifikującą do konsumpcji i zwierzę zutylizowano. Czy mogę dochodzić jakichś roszczeń od nabywcy, który z tego powodu nie wypłacił mi należności? Odpowiedź: W przypadku sprzedaży zwierząt, podobnie jak przy sprzedaży innych rzeczy, sprzedawca odpowiada wobec kupującego za zgodność towaru z umową. Jeśli zatem byk został sprzedany […]