Maj 2017

Kiedy można oczekiwać zwrotu udziałów w spółdzielni?

Bożena Wawrzynowska    |    29 maja 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Statut mojej spółdzielni mleczarskiej dopuszcza możliwość zwrotu udziałów dopiero po 10 latach po ustaniu członkostwa. Czy jest to zgodne z prawem? Odpowiedź: Wkład członkowski wniesiony przez członka do spółdzielni podlega wypłacie w przypadku utraty członkostwa. Najważniejszym aktem prawnym spółdzielni jest jej statut. Zgodnie z przepisami prawnymi statut winien zawierać m.in. wysokość wpisowego oraz wysokość […]

Czy KRUS może zmienić wysokość przyznanej emerytury lub renty?

Bożena Wawrzynowska    |    26 maja 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Czy raz wydana decyzja o ustaleniu wysokości emerytury z KRUS pozostaje ważna już na zawsze i nikt nie może jej zmienić ? Odpowiedź: 18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Uwzględnia ona wskazówki […]

Jak ustala się szkody łowieckie?

Bożena Wawrzynowska    |    22 maja 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Mam pytanie o zasady obliczania szkód łowieckich. Uważam bowiem, że zaproponowano mi za niskie odszkodowanie. Odpowiedź:  Przede wszystkim jeżeli jest się zadowolonym z zaproponowanego odszkodowania, to zawsze można skorzystać z drogi sądowej. Na początku jednak warto sprawdzić czy szacowanie nastąpiło zgodnie z przepisami. Mianowicie rozporządzenie z 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy […]

Kto odpowiada za szkody w uprawach spowodowane przez zwierzęta?

Bożena Wawrzynowska    |    17 maja 2017    |    Komentarze (0)

Nasilają się szkody wyrządzane przez zwierzynę leśną, żerującą na polach. Kto powinien wynagrodzić rolnikowi straty? Od 2008 roku, po zmianie Prawa łowieckiego, mamy zróżnicowany zakres odpowiedzialności materialnej za szkody łowieckie. Jest to często źródłem konfliktu z danym kołem łowieckim, które twierdzi, że szkoda jest poza jego obwodem łowieckim. Ale granice obwodów można sprawdzić na stronach portalu ZO […]

Umowa dzierżawy gruntów rolnych- wskazówki jak prawidłowo sporządzić

Bożena Wawrzynowska    |    15 maja 2017    |    Komentarze (0)

Dzierżawa gruntów rolnych jest instytucją bardzo popularną na wsi. Jest ona podstawowym, obok własności, tytułem prawnym organizowania i prowadzenia gospodarstw rolnych. Duże znaczenie, szczególnie z uwagi na skutki praktyczne, ma właściwa dokumentacja zawartej przez strony umowy dzierżawy. Umowa może być ona zawarta w formie pisemnej lub ustnej. Z art. 660 k.c. w związku z art. […]