Czerwiec 2017

Kiedy trzeba płacić podatek dochodowy od odszkodowania?

Bożena Wawrzynowska    |    30 czerwca 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Przez moje działki rolne ma przebiegać rurociąg naftowy. Dostanę z tego tytułu odszkodowanie. Czy będę musiał płacić podatek od dochodu od otrzymanego odszkodowania? Jestem rolnikiem i płatnikiem podatku gruntowego. Odpowiedź: Odszkodowanie stanowi co do zasady przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niektóre przychody korzystają jednak ze zwolnienia od podatku dochodowego. […]

Kiedy rolnik nie dostanie odszkodowania za wypadek przy pracy?

Bożena Wawrzynowska    |    28 czerwca 2017    |    Komentarze (0)

Odpowiedź: Wykonując prace polowe oraz w gospodarstwach należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, inaczej w razie nieszczęścia KRUS ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej. Stwierdzone przypadki, np. rażącego niedbalstwa, stanu nietrzeźwości, będą bowiem okolicznościami wyłączającymi prawo do tego świadczenia. W ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje […]

Drzewa na granicy działek- jak sadzić aby nie stwarzały problemu dla sąsiadów?

Bożena Wawrzynowska    |    26 czerwca 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Na granicy mojego pastwiska sąsiad posadził świerki na długości miedzy około 100 m. Drzewka obecnie mierzą około 1 m wysokości. Gdy urosną, ich igły będą opadały na pastwisko, drzewa zaś będą rzucały cień i wyciągały wodę. Czy sąsiad podczas ich sadzenia postąpił zgodnie z prawem, nie odstępując od miedzy? Co mam czynić w tej […]

Co zrobić gdy sąsiad nie dba o działkę?

Bożena Wawrzynowska    |    23 czerwca 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Obok mojego gruntu rolnego jest działka siedliskowa (zabudowany grunt rolny), który odziedziczyła osoba mieszkająca w mieście. Działka jest zachwaszczona i zaniedbana. Powoduje to kłopoty, chwasty się rozsiewają. Prośby telefoniczne nie rozwiązują problemu. Właściciel je ignoruje. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Odpowiedź: Kwestie te reguluje ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Według przepisów, w […]

Czy można sprzedać grunty zapisane w testamencie?

Bożena Wawrzynowska    |    22 czerwca 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego i chciałbym niektóre nieruchomości zapisać wnuczce w testamencie. Czy muszę zapisać całe gospodarstwo? Czy testament musi być w formie aktu notarialnego? Czy można go potem zmienić? Czy będę mógł sprzedać ziemię, gdy zapiszę ją w testamencie? Czy wnuczka może być spadkobiercą skoro nie jest rolnikiem indywidualnym? Odpowiedź: Mimo, że wnuczka nie […]