Lipiec 2017

Kiedy ojcu dziecka należy się zasiłek macierzyński?

Bożena Wawrzynowska    |    24 lipca 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Urodziło się nam dziecko. Ja jestem ubezpieczony w KRUS, a żona pobiera rentę socjalną. Czy należy mi się z KRUS zasiłek macierzyński? Odpowiedź: Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu ojcu dziecka tylko w przypadku: – skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od […]

Czy można sprzedać działkę rolną nabytą po 30 kwietnia 2016r. przed upływem 10 lat?

Bożena Wawrzynowska    |    21 lipca 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Rok temu w maju kupiłem 10 ha gruntów od sąsiada. Jednak z uwagi na zły stan zdrowia, zamierzam skorzystać w renty z tytułu niezdolności do pracy i oddać nabyte grunty w dzierżawę. Czy jest to możliwe? Rozumiem, że obowiązek 10 lat osobistego prowadzenia działalności rolniczej odnosi się tylko do gruntów nowo nabytych? Odpowiedź:   Nabywca […]

Ile mam czasu na zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej?

Bożena Wawrzynowska    |    19 lipca 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Kilka tygodni temu uległam wypadkowi podczas pracy w gospodarstwie rolnym. W jakim czasie powinnam zgłosić to do KRUS? Jak wygląda procedura odszkodowawcza? Odpowiedź: O zaistnieniu wypadku przy pracy rolniczej należy zawiadomić KRUS bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego zaistnienia. Niedopełnienie przez poszkodowanego lub rolnika tego obowiązku ocenia […]

Kiedy ANR wydaje zgodę na zakup ziemi rolnej?

Bożena Wawrzynowska    |    17 lipca 2017    |    Komentarze (0)

Odpowiedź: Według ustawy  o kształtowaniu ustroju rolnego (w skrócie UKUR) nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż rolnik indywidualny może nastąpić za zgodą prezesa Agencji Nieruchomości Rolnej (w skrócie ANR), wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Może ona być wydana na wniosek zbywcy albo nabywcy. Wnioski składa się do dyrektora właściwego oddziału terenowego lub filii ANR […]

Sąsiad zniszczył moja drogę! Co robić?

Bożena Wawrzynowska    |    14 lipca 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: W trakcie ulewnych żniw, bez mojej wiedzy sąsiad kombajnem rozjechał mi drogę polną, której jestem współwłaścicielem z innym sąsiadem. Obecnie nie nadaje się ona do przejazdu. O reperacji drogi winowajca nie chce słyszeć. Nawiózł do tej pory jedynie nieco kamieni, które nie przywróciły drogi do stanu używalności. W jaki sposób mogę przywrócić drogę do […]