Lipiec 2017

Pytanie: Podczas przekazywania gospodarstwa rolnego w 1980 r. przez mojego dziadka mojemu ojcu pominięto jedną działkę. Czy można to uregulować prawnie tak, by mój ojciec był ujawnionym właścicielem tej działki? Odpowiedź: Z przesłanego pytania nie wynika, jaki jest stan prawny działki i z jakich względów działka została pominięta w akcie notarialnym. Podobne sytuacje, tj. pominięcie w […]

Terminy przedawnienia roszczeń w tym tych związanych z działalnością rolniczą.

Bożena Wawrzynowska    |    28 lipca 2017    |    Komentarze (0)

Jeśli jesteśmy wierzycielami i próbujemy polubownych sposobów windykacji roszczeń, pamiętajmy, że roszczenia ulegają przedawnieniu. Jeżeli termin przedawnienia jest krótki i nie mamy zbyt wiele czasu, to musimy podjąć konieczne działania przed sądem, aby uchronić się przed przedawnieniem roszczenia, co często uniemożliwiać będzie skuteczne dochodzenie należności. Przedawnienie jest często stosowanym zarzutem procesowym, prowadzącym do oddalenia roszczeń […]

Co zrobić gdy sąsiad zajął swoją budową część naszej nieruchomośći?

Bożena Wawrzynowska    |    26 lipca 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Jak się okazało w trakcie stawiania budynku sąsiad przekroczył granicę i postawił budynek na części już mojego gruntu. Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Odpowiedź: Najpierw musimy zbadać, czy sąsiad przekroczył granice nieruchomości umyślnie, to jest czy celowo wzniósł fragment budynku na naszym gruncie, aby uzyskać dodatkową przestrzeń. Ogólne reguły ochrony własności stanowią, że […]

Kiedy ojcu dziecka należy się zasiłek macierzyński?

Bożena Wawrzynowska    |    24 lipca 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Urodziło się nam dziecko. Ja jestem ubezpieczony w KRUS, a żona pobiera rentę socjalną. Czy należy mi się z KRUS zasiłek macierzyński? Odpowiedź: Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu ojcu dziecka tylko w przypadku: – skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od […]

Czy można sprzedać działkę rolną nabytą po 30 kwietnia 2016r. przed upływem 10 lat?

Bożena Wawrzynowska    |    21 lipca 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Rok temu w maju kupiłem 10 ha gruntów od sąsiada. Jednak z uwagi na zły stan zdrowia, zamierzam skorzystać w renty z tytułu niezdolności do pracy i oddać nabyte grunty w dzierżawę. Czy jest to możliwe? Rozumiem, że obowiązek 10 lat osobistego prowadzenia działalności rolniczej odnosi się tylko do gruntów nowo nabytych? Odpowiedź:   Nabywca […]