Sierpień 2017

Szkody w uprawach – jaką pomoc można otrzymać od KRUS-u?

Bożena Wawrzynowska    |    16 sierpnia 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Prowadzę gospodarstwo rolne. Jaką ulgę mogę uzyskać w przypadku wymarznięcia, huraganu, gradu czy innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych prócz odszkodowania od zakładu ubezpieczeń? Odpowiedź: Na podstawie  ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, KRUS może odroczyć termin płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie. Ma prawo też rozłożyć ich spłatę na raty lub umorzyć w całości lub w […]

Kiedy ARiMR może odebrać lub zmniejszyć dopłaty?

Bożena Wawrzynowska    |    14 sierpnia 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Obsiałem kilka hektarów strączkowymi. Plantację zgłosiłem do dopłat do strączkowych na ziarno. Niestety, znaczną część upraw zniszczyły dziki. Straty są tak duże, że chyba nie warto młócić. Koło łowieckie nie chce szacować szkód, jeśli nie dokonam omłotu. Pojawia się też problem z dopłatami – czy ARiMR może mi je odebrać? Odpowiedź: Z przepisów regulujących […]

Kiedy można usunąć drzewa z miedzy?

Bożena Wawrzynowska    |    11 sierpnia 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Na granicy mojego pola rosną wierzby, które są już stare i zagrażają bezpieczeństwu ludzi. Sąsiad nie chce się zgodzić na ich wycinkę. Co robić, by go do tego przymusić? Odpowiedź: W przepisach kodeksu cywilnego domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego […]

Pytanie: Czy w przypadku przejścia na wcześniejszą emeryturę rolniczą można wydzierżawić gospodarstwo swoim dzieciom, czy tylko obcej osobie? Odpowiedź: Wydzierżawienie gospodarstwa dziecku w związku z przejściem na wcześniejszą emeryturę nie jest możliwe. Wyklucza to art. 28 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z jego brzmieniem, grunty gospodarstwa rolnego, którego właściciel musi zaprzestać prowadzenia działalności […]

Jak przekazać gospodarstwo bez długów?

Bożena Wawrzynowska    |    07 sierpnia 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Chciałbym przekazać gospodarstwo rolne synowi. Spłacam jednak kilka kredytów gotówkowych i boję się, że przejdą one na syna i ich spłata będzie jego obciążała. W jaki sposób przekazać gospodarstwo, by tego uniknąć? Odpowiedź: Co do zasady na obdarowanego nie przechodzą „automatycznie” zobowiązania kredytowe darczyńcy, o ile nie są zabezpieczone hipotecznie. Z chwilą przekazania gospodarstwa […]