Październik 2017

Czy można wypowiedzieć dzierżawę z powodu spóźnienia się z zapłatą czynszu?

Bożena Wawrzynowska    |    18 października 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Spóźniłem się z płatnością czynszu dzierżawnego. Zapłaciłem go po terminie, ale po 4 miesiącach od zapłaty przedstawiciel wydzierżawiającego zażądał oddania gruntu, gdyż jego zdaniem skoro nie dotrzymałem terminu, dzierżawa wygasa. Czy to prawda? Odpowiedź: Jeżeli dzierżawca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, a w wypadku gdy czynsz jest […]

Jakie skutki wywiera zakup ziemi co do której toczy się postępowanie o zasiedzenie?

Bożena Wawrzynowska    |    16 października 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Niedawno kupiłem ziemię, co do której toczy się postępowanie o zasiedzenie. Umowa została zawarta u notariusza, a sprzedający nie poinformował mnie ani notariusza o tym postępowaniu i jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich. Również notariusz nie wspominał, by jakiekolwiek postępowanie toczyło się do tej nieruchomości. Co mam w jakiej sytuacji zrobić? Odpowiedź: Zatajenie przed nabywcą nieruchomości […]

Czy jest możliwe wypowiedzenie umowy OC ciągnika przed upływem końca umowy?

Bożena Wawrzynowska    |    13 października 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Czy umowę ubezpieczenia OC samochodu lub ciągnika można wypowiedzieć przed okresem jej wygaśnięcia? Jakie są konsekwencje niewypowiedzenia umowy przed wygaśnięciem? Odpowiedź: Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych posiadacz pojazdu mechanicznego jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody powstałe w związku z […]

Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku rolnego?

Bożena Wawrzynowska    |    11 października 2017    |    2 komentarze

Pytanie: Kupiłem ziemię na licytacji. Czy przysługuje mi zwolnienie z podatku rolnego? Mam też zamiar kupić grunty dzierżawione od ponad 10 lat. Jak w tej sytuacji będzie ze zwolnieniem? W urzędzie gminy twierdzą, że w obu przypadkach zwolnienie nie przysługuje. Odpowiedź: Informacja udzielona w urzędzie gminy jest zgodna z ustawą o podatku rolnym. Ustawa ta przewiduje, […]

Kupiłem gospodarstwo z długami- czy będę musiał spłacał cudzy dług?

Bożena Wawrzynowska    |    09 października 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: W 2011 r. kupiłem udziały w gospodarstwie. Niedawno otrzymałem pismo, że sprzedający miał długi, a wierzyciel żąda uznania mojej umowy sprzedaży za bezskuteczną i zamierza egzekwować swoje roszczenie z mojego majątku. Czy słusznie? Odpowiedź: Zgodnie z treścią kodeksu cywilnego, gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy […]