Listopad 2017

Czy możliwy jest zwrot wywłaszczonej nieruchomości?

Bożena Wawrzynowska    |    29 listopada 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Zostałem 10 lat temu wywłaszczony z części gruntów przez gminę pod budowę oczyszczalni ścieków. Po kilku latach okazało się, że oczyszczalnia nie może powstać w tym miejscu i ostatecznie wybudowano ją na gminnej działce. Mój grunt gmina wydzierżawiła. Wójt zamierza przekazać go nieodpłatnie fundacji, która ma tam budować dom opieki. Czy nie powinna oddać mi […]

Czy za szkody wyrządzone przed zasiewem przysługuje odszkodowanie?

Bożena Wawrzynowska    |    27 listopada 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Dziki zryły mi ziemię przygotowaną pod zasiew pszenicy ozimej. Musiałem powtórnie wykonać niezbędne prace. Koło łowieckie twierdzi, że odszkodowanie należy się tylko za szkody w uprawach rolnych. Czy koło ma rację? Odpowiedź: Zgodnie z ustawą prawo łowieckie, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagrodzenia szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, […]

Jak ustala się dochód z gospodarstwa rolnego?

Bożena Wawrzynowska    |    20 listopada 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Oboje z żoną staramy się o renty z KRUS. Ze względu na zły stan zdrowia i brak sił do pracy oddaliśmy w zeszłym roku gospodarstwo w nieodpłatną dzierżawę, żeby ziemia nie leżała odłogiem. Dzierżawca opłaca podatek. Żyjemy z niewielkich oszczędności. Żona ma znaczny stopień niepełnosprawności. Starałem się o przyznanie zasiłku opiekuńczego na nią, ale gmina […]

Kiedy jest możliwe zasiedzenie współwłasności?

Bożena Wawrzynowska    |    17 listopada 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Mąż ponad 32 lata temu otrzymał w darowiźnie udział w nieruchomościach rolnych od rodziców. Grunty te tworzą gospodarstwo rolne i mąż przez cały ten okres prowadził na nich działalność rolniczą. Pozostałe udziały należały do męża dziadków i cioci. Czy może teraz nabyć na własność całą nieruchomość? Odpowiedź: W Państwa sytuacji, najlepiej rozważyć skorzystanie z instytucji […]

Czy rolnik może wykonać wjazd na posesję z drogi krajowej?

Bożena Wawrzynowska    |    15 listopada 2017    |    3 komentarze

Pytanie: Czy rolnik może wykonać wjazd na posesję z drogi krajowej? Odpowiedź: Właściciele nieruchomości czy ich użytkownicy nie mogą samowolnie wykonywać zjazdów do swoich posesji z dróg krajowych. Jest to zastrzeżone wyłącznie do kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i musi zostać poprzedzone postępowaniem w sprawie pozwolenia na budowę takiego zjazdu. W praktyce jednak […]