Grudzień 2017

Jakie są terminy i procedury reklamacji towaru zakupionego przez internet?

Bożena Wawrzynowska    |    27 grudnia 2017    |    3 komentarze

Pytanie: Mam pytanie dotyczące złożenia reklamacji na towar nabyty przez Internet. Jaka jest procedura i terminy reklamacji? Odpowiedź: Kwestie te reguluje art. 27 ustawy o prawach konsumenta. Według niego, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Ustawa stanowi, […]

Gdzie i do kiedy trzeba dostarczyć spis zwierząt inwentarskich?

Bożena Wawrzynowska    |    20 grudnia 2017    |    Komentarze (0)

Odpowiedź: Każdy rolnik, który hoduje zwierzęta gospodarskie ma obowiązek przynajmniej raz w roku sporządzić spis stanu stada zwierząt. Taki dokument należy dostarczyć do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie z prawem wprowadzonym w październiku 2016 roku, każdy hodowca bydła, trzody chlewnej, owiec lub kóz ma obowiązek sporządzić raz do roku spisu zwierząt gospodarskich. […]

VAT w gospodarstwie rolnym-jakie prawa i obowiązki ma rolnik?

Bożena Wawrzynowska    |    18 grudnia 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Jak prawidłowo rozliczać vat w gospodarstwie? Jakie błędy i  pułapki mogą spotkać rolników?  Odpowiedź: Działalność rolnicza na gruncie podatku od towarów i usług jest traktowana w sposób szczególny. Z jednej strony stanowi ona działalność gospodarczą, gdzie rolnik występuje w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, z drugiej zaś daje szczególne zwolnienie. Zgodnie z […]

Czy dzieci rolnika, otrzymujące gospodarstwo musza prowadzić je osobiście przez 10 lat?

Bożena Wawrzynowska    |    15 grudnia 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: W związku z przejściem na emeryturę planujemy przekazać gospodarstwo w darowiźnie dzieciom. Czy będą one miały obowiązek prowadzić je osobiście przez 10 lat? Czy w tym czasie nie mogą wydzierżawić lub sprzedać ziemi? Odpowiedź: Zgodnie z art. 2 b ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego […]

Co zrobić gdy dzierżawca gruntu z ANR niszczy plony sąsiada?

Bożena Wawrzynowska    |    13 grudnia 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Pole sąsiadujące z moim jest własnością ANR i zostało wydzierżawione. Rolnik, które je dzierżawi systematycznie niszczy plony na mojej ziemi. Wielokrotnie zgłaszałem to w Agencji, ale za każdym razem słyszę, że ta nic z tym nie może zrobić. Czy Agencja może rozwiązać dzierżawę z tym rolnikiem ze wskazanej przyczyny? Odpowiedź: Prawa i obowiązki stron […]