Styczeń 2018

Renta rodzinna po ślubie – czy nadal będę ją otrzymywać?

Bożena Wawrzynowska    |    31 stycznia 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: Otrzymuję z KRUS rentę rodzinną po zmarłej mamie. Czy jeśli wyjdę za mąż, to pomimo że nie ukończyłam 25. roku życia i nadal się uczę, renta rodzinna zostanie mi przez KRUS zabrana? Odpowiedź: Zgodnie z art. 68 ustawy  o emeryturach i rentach z FUS : 1. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają […]

Jak rozwiązać najlepiej umowę dzierżawy?

Bożena Wawrzynowska    |    26 stycznia 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: Zawarłem umowę dzierżawy gruntów rolnych na 10 lat. Obecnie z uwagi na fakt, że zmniejszyłem produkcję mleka, chciałbym ją rozwiązać. Czy jest to możliwe? Odpowiedź: Zakończenie dzierżawy gruntów rolnych może nastąpić zawsze także wskutek rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron. W kodeksie cywilnym brak jest odrębnej regulacji poświęconej tej problematyce. Ustawodawca dopuszcza jednak taką […]

Odmowa wypłaty pieniędzy z polisy za przymrozki- czy mogę iść do sądu?

Bożena Wawrzynowska    |    24 stycznia 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: Podczas wiosennych przymrozków wymarzł mi rzepak. Zakład ubezpieczeń odmówił mi wypłaty odszkodowania, twierdząc, że na tym terenie nie odnotowano przymrozków w podanym przeze mnie czasie. Czy mam szansę dochodzić odszkodowania w sądzie? Odpowiedź: Szanse dochodzenia należności na drodze sądowej zależą od kilku czynników. Z pytania wynika, że jedyną przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania jest brak […]

Jak dochodzić odszkodowania za szkodę powstałą przez wyrwę w drodze?

Bożena Wawrzynowska    |    22 stycznia 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: Wiosną tego roku wjechałem w dużą, nieoznakowaną wyrwę w drodze należącej do gminy. W wyniku zdarzenia zniszczyłem dwa koła, zawieszenie oraz próg. Kto jest podmiotem właściwym do naprawienia szkody? W jaki sposób mam dochodzić swoich roszczeń? Odpowiedź: Szkody spowodowane złym stanem dróg oraz ich złym oznakowaniem są dość częstym przedmiotem spraw sądowych. Praktyka sądowa wykształciła […]

Czy można kupić grunty rolne będąc na emeryturze z KRUS?

Bożena Wawrzynowska    |    17 stycznia 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: W przyszłym roku chcemy przekazać gospodarstwo następcy. Nie wiem, czy będzie to możliwe, ponieważ syn jest na stałe związany z pracą niemającą nic wspólnego z rolnictwem. Jeśli tak, to czy będzie musiał odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne do KRUS? Czy po nabyciu gospodarstwa syn będzie mógł dokupić grunty rolne? Czy ja jako emerytka […]