Styczeń 2018

Czy można kupić grunty rolne będąc na emeryturze z KRUS?

Bożena Wawrzynowska    |    17 stycznia 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: W przyszłym roku chcemy przekazać gospodarstwo następcy. Nie wiem, czy będzie to możliwe, ponieważ syn jest na stałe związany z pracą niemającą nic wspólnego z rolnictwem. Jeśli tak, to czy będzie musiał odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne do KRUS? Czy po nabyciu gospodarstwa syn będzie mógł dokupić grunty rolne? Czy ja jako emerytka […]

Jak zatrudniać od stycznia 2018r. cudzoziemców?

Bożena Wawrzynowska    |    16 stycznia 2018    |    Komentarze (0)

Odpowiedź: Od stycznia br. wprowadzono nowy sposób zatrudniania cudzoziemców – zezwolenia na pracę sezonową. Dotyczy on trzech sektorów: rolnictwa, ogrodnictwa i turystyki. Podklasy działalności według PKD, którego dotyczy ta forma zatrudniania, znajdują się w załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2017 r. W rolnictwie i ogrodnictwie zezwolenie na pracę […]

Czy można kupić ziemię obciążoną hipoteką?

Bożena Wawrzynowska    |    12 stycznia 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: Zamierzam kupić działkę obciążoną hipoteką na ok. 100 tys. zł. Ustalona cena wynosi jednak 60 tys. zł. Czy można taką działkę kupić? Odpowiedź: Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości lub określonym prawie, będące zabezpieczeniem wierzytelności. Wierzyciel może, z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami, dochodzić swej należności z przedmiotu obciążonego hipoteką. Istotne jest, że właściciel nieruchomości […]

Pytanie: Mój wuj, który nie ma dzieci chciałby przekazać mi gospodarstwo o powierzchni 20 ha. Jest to jednak dalsza rodzina. Czy w takim przypadku będzie możliwość zwolnienia od podatku od spadków i darowizn? Odpowiedź: Artykuł 4 ustawy o spadkach i darowiznach wskazuje, że zwalnia się od podatku m.in. nabycie własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu […]

Spóźniona zapłata faktury-czy można domagać się uchylenia wydanego nakazu zapłaty?

Bożena Wawrzynowska    |    05 stycznia 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: U jednego z producentów kupiłem środki do produkcji rolnej, ale opóźniałem się z zapłatą za nie, z powodu problemów z moimi wierzytelnościami. Tego samego dnia, gdy zapłaciłem za fakturę, dostałem z sądu nakaz zapłaty. Czy mogę domagać się uchylenia nakazu? Odpowiedź: Wierzyciel ma prawo wystąpić do sądu z powództwem o zapłatę, gdy dłużnik opóźnia […]