Jak bronić się przed działaniami komornika prowadzonymi przeciwko innej osobie?

Bożena Wawrzynowska    |    09 czerwca 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Przeciwko ojcu prowadzona jest egzekucja za niespłacony kredyt konsumencki. Ojciec mieszka z nami i komornik podczas wizyty zajął rzeczy należące do mnie i mojego męża. W jaki sposób mamy się bronić przed komornikiem?

Odpowiedź:

Co do zasady, komornik może prowadzić egzekucje wyłącznie do przedmiotów oraz praw przysługujących dłużnikowi. W praktyce często okazuje się, że ustalenie, które z nich należą do dłużnika może być kłopotliwe. Takie sytuacje zdarzają się najczęściej wtedy, gdy dłużnik mieszka z innymi osobami. Podczas prowadzenia czynności komorniczych w miejscu zamieszkania dłużnika komornik dokonuje zajęcia wszystkich przedmiotów, które prawdopodobnie należą do niego.

W przypadku, gdy komornik dokona zajęcia przedmiotów nie należących do dłużnika właściciel może żądać ich zwolnienia spod egzekucji. Zgodnie bowiem z treścią art. 841 § 1 kodeksu postępowania cywilnego osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Powództwo o zwolnienie spod egzekucji winno zostać skierowane do sądu, w którego okręgu prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Z powództwem należy wystąpić w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa. W praktyce najczęściej oznacza to, że termin ten biegnie od dnia zajęcia rzeczy lub praw. Pozew w sprawie o zwolnienie spod egzekucji podlega opłacie wynoszącej 5 % od wartości przedmiotu sprawy, tj. wartości zajętego prawa bądź rzeczy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: