Bez kategorii

Zaliczka przy zakupie maszyny

Bożena Wawrzynowska    |    19 czerwca 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Kilka miesięcy temu zawarłem umowę kupna-sprzedaży maszyny rolniczej. Wpłaciłem zaliczkę, a sprzedawca zobowiązał się ją dostarczyć w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy. Zapłata reszty ceny miała nastąpić w dniu wydania maszyny. Do dziś jednak maszyny nie otrzymałem, choć termin umowny dawno minął. Co powinienem zrobić? Odpowiedź: Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść […]

Czy trzeba przepisać gospodarstwo aby otrzymać emeryturę z KRUS?

Bożena Wawrzynowska    |    07 czerwca 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Rodzice są współwłaścicielami gospodarstwa. Tata w marcu skończył 65 lat, a mama ma 55. Czy muszą przepisać gospodarstwo, aby tata dostał emeryturę? Odpowiedź: Tata Pani nie może na razie przejść na emeryturę (jeśli nie chodzi o emeryturę wcześniejszą), ponieważ nie osiągnął jeszcze obecnie obowiązującego wieku emerytalnego wynoszącego dla mężczyzn urodzonych w marcu 1952 r. […]

Czy KRUS może zmienić wysokość przyznanej emerytury lub renty?

Bożena Wawrzynowska    |    26 maja 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Czy raz wydana decyzja o ustaleniu wysokości emerytury z KRUS pozostaje ważna już na zawsze i nikt nie może jej zmienić ? Odpowiedź: 18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Uwzględnia ona wskazówki […]

Umowa dzierżawy gruntów rolnych- wskazówki jak prawidłowo sporządzić

Bożena Wawrzynowska    |    15 maja 2017    |    Komentarze (0)

Dzierżawa gruntów rolnych jest instytucją bardzo popularną na wsi. Jest ona podstawowym, obok własności, tytułem prawnym organizowania i prowadzenia gospodarstw rolnych. Duże znaczenie, szczególnie z uwagi na skutki praktyczne, ma właściwa dokumentacja zawartej przez strony umowy dzierżawy. Umowa może być ona zawarta w formie pisemnej lub ustnej. Z art. 660 k.c. w związku z art. […]

Jak sprzedawać swoje produkty?

Bożena Wawrzynowska    |    03 maja 2017    |    Komentarze (0)

Do 20 tys. zł bez podatku, powyżej tej kwoty 2% od przychodu, znacznie szersza paleta wyrobów przetworzonych zakłada ustawa, która weszła w życie w bieżącym roku. Niestety, nadal nie można zbywać produktów sklepom i restauracjom. O możliwość sprzedazy swoich produktów wnosili rolnicy, coraz donośniej domagali się tego konsumenci. Co prawda, już wcześniej można było zbywać […]