Bez kategorii

Czy można kupić grunty rolne będąc na emeryturze z KRUS?

Bożena Wawrzynowska    |    17 stycznia 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: W przyszłym roku chcemy przekazać gospodarstwo następcy. Nie wiem, czy będzie to możliwe, ponieważ syn jest na stałe związany z pracą niemającą nic wspólnego z rolnictwem. Jeśli tak, to czy będzie musiał odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne do KRUS? Czy po nabyciu gospodarstwa syn będzie mógł dokupić grunty rolne? Czy ja jako emerytka […]

Jakie są terminy i procedury reklamacji towaru zakupionego przez internet?

Bożena Wawrzynowska    |    27 grudnia 2017    |    3 komentarze

Pytanie: Mam pytanie dotyczące złożenia reklamacji na towar nabyty przez Internet. Jaka jest procedura i terminy reklamacji? Odpowiedź: Kwestie te reguluje art. 27 ustawy o prawach konsumenta. Według niego, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Ustawa stanowi, […]

Czy możliwy jest zwrot wywłaszczonej nieruchomości?

Bożena Wawrzynowska    |    29 listopada 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Zostałem 10 lat temu wywłaszczony z części gruntów przez gminę pod budowę oczyszczalni ścieków. Po kilku latach okazało się, że oczyszczalnia nie może powstać w tym miejscu i ostatecznie wybudowano ją na gminnej działce. Mój grunt gmina wydzierżawiła. Wójt zamierza przekazać go nieodpłatnie fundacji, która ma tam budować dom opieki. Czy nie powinna oddać mi […]

Czy za szkody wyrządzone przed zasiewem przysługuje odszkodowanie?

Bożena Wawrzynowska    |    27 listopada 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Dziki zryły mi ziemię przygotowaną pod zasiew pszenicy ozimej. Musiałem powtórnie wykonać niezbędne prace. Koło łowieckie twierdzi, że odszkodowanie należy się tylko za szkody w uprawach rolnych. Czy koło ma rację? Odpowiedź: Zgodnie z ustawą prawo łowieckie, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagrodzenia szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, […]

Co poruszaliśmy na blogu- podsumowanie pierwszego roku

Bożena Wawrzynowska    |    21 sierpnia 2017    |    Komentarze (0)

We wrześniu mija pierwszy rok funkcjonowania bloga na którym postanowiłam poruszać tematykę przepisów i uregulowań prawnych w pracy rolników. Jest to od zawsze bliska mi grupa osób z uwagi na to, iż sama w dużej mierze do niej należę (i bardzo się z tego powodu cieszę!). Swoje wpisy w większości opierałam na otrzymywanych różną drogą […]