Bez kategorii

Emerytura z KRUS i z ZUS- czy możliwe jest pobieranie dwóch świadczeń równocześnie?

Bożena Wawrzynowska    |    02 lutego 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: Urodziłem się w styczniu 1953r. W latach 1971-1989 pracowałem i z tego tytułu mam okres składkowy w ZUS. Od 1976r. prowadziłem gospodarstwo rolne i  opłacałem składki na ubezpieczenie rolnicze do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego.  Teraz osiągnąłem wiek emerytalny. Czy oprócz emerytury z KRUS otrzymam też emeryturę z ZUS? Czy muszę składać wnioski aby otrzymać […]

Jak dochodzić odszkodowania za szkodę powstałą przez wyrwę w drodze?

Bożena Wawrzynowska    |    22 stycznia 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: Wiosną tego roku wjechałem w dużą, nieoznakowaną wyrwę w drodze należącej do gminy. W wyniku zdarzenia zniszczyłem dwa koła, zawieszenie oraz próg. Kto jest podmiotem właściwym do naprawienia szkody? W jaki sposób mam dochodzić swoich roszczeń? Odpowiedź: Szkody spowodowane złym stanem dróg oraz ich złym oznakowaniem są dość częstym przedmiotem spraw sądowych. Praktyka sądowa wykształciła […]

Czy można kupić grunty rolne będąc na emeryturze z KRUS?

Bożena Wawrzynowska    |    17 stycznia 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: W przyszłym roku chcemy przekazać gospodarstwo następcy. Nie wiem, czy będzie to możliwe, ponieważ syn jest na stałe związany z pracą niemającą nic wspólnego z rolnictwem. Jeśli tak, to czy będzie musiał odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne do KRUS? Czy po nabyciu gospodarstwa syn będzie mógł dokupić grunty rolne? Czy ja jako emerytka […]

Jakie są terminy i procedury reklamacji towaru zakupionego przez internet?

Bożena Wawrzynowska    |    27 grudnia 2017    |    3 komentarze

Pytanie: Mam pytanie dotyczące złożenia reklamacji na towar nabyty przez Internet. Jaka jest procedura i terminy reklamacji? Odpowiedź: Kwestie te reguluje art. 27 ustawy o prawach konsumenta. Według niego, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Ustawa stanowi, […]

Czy możliwy jest zwrot wywłaszczonej nieruchomości?

Bożena Wawrzynowska    |    29 listopada 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Zostałem 10 lat temu wywłaszczony z części gruntów przez gminę pod budowę oczyszczalni ścieków. Po kilku latach okazało się, że oczyszczalnia nie może powstać w tym miejscu i ostatecznie wybudowano ją na gminnej działce. Mój grunt gmina wydzierżawiła. Wójt zamierza przekazać go nieodpłatnie fundacji, która ma tam budować dom opieki. Czy nie powinna oddać mi […]