Bez kategorii

Czy za szkody wyrządzone przed zasiewem przysługuje odszkodowanie?

Bożena Wawrzynowska    |    27 listopada 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Dziki zryły mi ziemię przygotowaną pod zasiew pszenicy ozimej. Musiałem powtórnie wykonać niezbędne prace. Koło łowieckie twierdzi, że odszkodowanie należy się tylko za szkody w uprawach rolnych. Czy koło ma rację? Odpowiedź: Zgodnie z ustawą prawo łowieckie, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagrodzenia szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, […]

Co poruszaliśmy na blogu- podsumowanie pierwszego roku

Bożena Wawrzynowska    |    21 sierpnia 2017    |    Komentarze (0)

We wrześniu mija pierwszy rok funkcjonowania bloga na którym postanowiłam poruszać tematykę przepisów i uregulowań prawnych w pracy rolników. Jest to od zawsze bliska mi grupa osób z uwagi na to, iż sama w dużej mierze do niej należę (i bardzo się z tego powodu cieszę!). Swoje wpisy w większości opierałam na otrzymywanych różną drogą […]

Terminy przedawnienia roszczeń w tym tych związanych z działalnością rolniczą.

Bożena Wawrzynowska    |    28 lipca 2017    |    Komentarze (0)

Jeśli jesteśmy wierzycielami i próbujemy polubownych sposobów windykacji roszczeń, pamiętajmy, że roszczenia ulegają przedawnieniu. Jeżeli termin przedawnienia jest krótki i nie mamy zbyt wiele czasu, to musimy podjąć konieczne działania przed sądem, aby uchronić się przed przedawnieniem roszczenia, co często uniemożliwiać będzie skuteczne dochodzenie należności. Przedawnienie jest często stosowanym zarzutem procesowym, prowadzącym do oddalenia roszczeń […]

Kiedy ANR wydaje zgodę na zakup ziemi rolnej?

Bożena Wawrzynowska    |    17 lipca 2017    |    Komentarze (0)

Odpowiedź: Według ustawy  o kształtowaniu ustroju rolnego (w skrócie UKUR) nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż rolnik indywidualny może nastąpić za zgodą prezesa Agencji Nieruchomości Rolnej (w skrócie ANR), wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Może ona być wydana na wniosek zbywcy albo nabywcy. Wnioski składa się do dyrektora właściwego oddziału terenowego lub filii ANR […]

Zaliczka przy zakupie maszyny

Bożena Wawrzynowska    |    19 czerwca 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Kilka miesięcy temu zawarłem umowę kupna-sprzedaży maszyny rolniczej. Wpłaciłem zaliczkę, a sprzedawca zobowiązał się ją dostarczyć w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy. Zapłata reszty ceny miała nastąpić w dniu wydania maszyny. Do dziś jednak maszyny nie otrzymałem, choć termin umowny dawno minął. Co powinienem zrobić? Odpowiedź: Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść […]