Bez kategorii

Czy KRUS może zmienić wysokość przyznanej emerytury lub renty?

Bożena Wawrzynowska    |    26 maja 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Czy raz wydana decyzja o ustaleniu wysokości emerytury z KRUS pozostaje ważna już na zawsze i nikt nie może jej zmienić ? Odpowiedź: 18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Uwzględnia ona wskazówki […]

Umowa dzierżawy gruntów rolnych- wskazówki jak prawidłowo sporządzić

Bożena Wawrzynowska    |    15 maja 2017    |    Komentarze (0)

Dzierżawa gruntów rolnych jest instytucją bardzo popularną na wsi. Jest ona podstawowym, obok własności, tytułem prawnym organizowania i prowadzenia gospodarstw rolnych. Duże znaczenie, szczególnie z uwagi na skutki praktyczne, ma właściwa dokumentacja zawartej przez strony umowy dzierżawy. Umowa może być ona zawarta w formie pisemnej lub ustnej. Z art. 660 k.c. w związku z art. […]

Jak sprzedawać swoje produkty?

Bożena Wawrzynowska    |    03 maja 2017    |    Komentarze (0)

Do 20 tys. zł bez podatku, powyżej tej kwoty 2% od przychodu, znacznie szersza paleta wyrobów przetworzonych zakłada ustawa, która weszła w życie w bieżącym roku. Niestety, nadal nie można zbywać produktów sklepom i restauracjom. O możliwość sprzedazy swoich produktów wnosili rolnicy, coraz donośniej domagali się tego konsumenci. Co prawda, już wcześniej można było zbywać […]

Jaki podatek płaci się za drogę wewnętrzną w gospodarstwie?

Bożena Wawrzynowska    |    26 kwietnia 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Czy droga wewnątrz gospodarstwa podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym, czy od nieruchomości? Odpowiedź:  W myśl ustawy o podatku rolnym opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Decydujące znaczenie […]

Czy można naprawić zniszczony przez sąsiada dach z jego ubezpieczenia oc jako rolnika?

Bożena Wawrzynowska    |    24 kwietnia 2017    |    Komentarze (1)

Pytanie: Gałąź z drzewa sąsiada spadła na mój dach i wyrządziła szkody. Czy takie szkody podlegają OC rolników? Czy sąsiad za to odpowiada? Odpowiedź: Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (tzw. rolniczego OC) i obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych […]