Pytania i odpowiedzi

Pytanie: Czy umowa dożywocia ustanowiona aktem notarialnym i niewpisana do księgi wieczystej jest ważna? W umowie ustanowione zostało prawo dożywocia, ale nie sprecyzowano, na czym ono polega. Jaki jest zatem zakres tego prawa? Odpowiedź: Zgodnie z kodeksem cywilnym, przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie następuje jednocześnie z obciążeniem nieruchomości prawem dożywocia. Prawo to powstaje […]

Czy rolnik ubezpieczony w KRUS może podjąć dodatkową pracę?

Bożena Wawrzynowska    |    21 lutego 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: Jestem ubezpieczonym rolnikiem z mocy ustawy w KRUS. Prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 20 ha przeliczeniowych, nastawione na produkcję roślinną. W sezonie zimowym chciałbym podjąć pracę na umowę zlecenie lub o dzieło i jednocześnie nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników. Czy to możliwe? Odpowiedź: Zgodnie z  ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, w brzmieniu ustalonym od […]

Czy można cofnąć darowiznę?

Bożena Wawrzynowska    |    12 lutego 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: Darowałem bratu 6 ha z moich gruntów. Po darowiźnie brat jednak wyjechał zagranicę i nie zamierza już wrócić. Czy mogę ten grunt odzyskać? Odpowiedź: Zgodnie z treścią art. 898 § 1 kodeksu cywilnego, darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Rażąca niewdzięczność była wielokrotnie przedmiotem oceny i […]

Orzeczona choroba zawodowa rolnika- co robić dalej?

Bożena Wawrzynowska    |    07 lutego 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: Jestem rolnikiem ubezpieczonym w KRUS. Od października 2017 r. przebywam na zwolnieniu lekarskim. Mam też orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej wydane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Co mam dalej zrobić i jakie przysługują mi z KRUS uprawnienia? Odpowiedź: Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych  orzeczenie lekarskie o […]

Renta rodzinna po ślubie – czy nadal będę ją otrzymywać?

Bożena Wawrzynowska    |    31 stycznia 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: Otrzymuję z KRUS rentę rodzinną po zmarłej mamie. Czy jeśli wyjdę za mąż, to pomimo że nie ukończyłam 25. roku życia i nadal się uczę, renta rodzinna zostanie mi przez KRUS zabrana? Odpowiedź: Zgodnie z art. 68 ustawy  o emeryturach i rentach z FUS : 1. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają […]