Pytania i odpowiedzi

Jak nabyć własność państwowych gruntów?

Bożena Wawrzynowska    |    25 września 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Jakie czynności muszę podjąć, aby zasiedzieć grunty Skarbu Państwa? Jakie muszę dostarczyć dowody, jakie muszą zostać spełnione przesłanki? Odpowiedź: Od 1 października 1990 r. polskie prawo dopuszcza możliwość zasiedzenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Oznacza to, że zasiedzenie nieruchomości państwowych podlega ogólnym regułom nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia. Do okresu posiadania takiej nieruchomości posiadacz […]

Jakie są nowe kwoty przychodu zmniejszających oraz zawieszających emeryturę i rentę z KRUS?

Bożena Wawrzynowska    |    22 września 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Od 1 września 2017 r. zmieniły się kwoty przychodów, po przekroczeniu których zostanie zmniejszona lub zawieszona w całości emerytura lub renta wypłacana przez KRUS. Jakie to kwoty? Odpowiedź: Kwota przychodów zmniejszająca świadczenie emerytalno-rentowe od 1.09.2017r. wynosi 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 2954 zł 50 gr. Jeśli emeryt lub rencista przekroczy ten przychód, wówczas zmniejszeniu ulega […]

Czy komornik ma prawo zająć dopłaty bezpośrednie?

Bożena Wawrzynowska    |    20 września 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Czy komornik sądowy miał prawo zająć pieniądze z dopłat, które zostały przelane na mój rachunek w banku? Słyszałem kiedyś w telewizji, że środki wypłacane przez ARiMR są wolne od zajęcia. Odpowiedź: Płatności bezpośrednie nie mogą być zajęte przez komornika tylko do czasu, kiedy nie zostały przelane na rachunek uprawnionego rolnika. Tak wynika z ustawy […]

Czy można domagać się zwrotu nakładów po zakończonej dzierżawie?

Bożena Wawrzynowska    |    18 września 2017    |    9 komentarzy

Pytanie: Zawarłem z gminą umowę dzierżawy nieruchomości, na której była łąka. W trakcie trwania umowy łąkę ogrodziłem na swój koszt i wybudowałem przejazd przez podmokłą część. Umowa dzierżawy wygasła. Czy gmina ma obowiązek zapłacić mi za dokonane nakłady? Odpowiedź: Kodeksu cywilnego stanowi, że jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według […]

W jaki sposób przepisać na siebie maszyny przekazane wraz z gospodarstwem?

Bożena Wawrzynowska    |    15 września 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Aktem notarialnym otrzymałem od dziadka gospodarstwo rolne. W akcie wskazano, że przedmiotem darowizny są również maszyny, ale ich szczegółowo nie opisano. Wydział komunikacji odmawia przerejestrowania ciągnika, bowiem uważa, że musi on być szczegółowo opisany. Czy to prawda? Odpowiedź: Zgodnie z treścią art. 553 kodeksu cywilnego, za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z […]