Pytania i odpowiedzi

Pytanie: O nowych zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. dotyczących zwolnienia z uiszczania podatku od czynności cywilnoprawnych dowiedziałem się od znajomego, który skorzystał ze zwolnienia. Mówił mi również, iż ja w ramach prowadzonego gospodarstwa mogę w niektórych przypadkach również być zwolnionym z tego podatku. Chciałbym wiedzieć jakie to sytuacje? Odpowiedź: Według ustawy o podatku od […]

Czy można złożyć sprzeciw co do drogi koniecznej?

Bożena Wawrzynowska    |    11 września 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Sąsiad wystąpił o ustanowienie drogi koniecznej przez moje pole twierdząc, że inaczej nie może dojechać do drogi publicznej. Jak się bronić w takim postępowaniu? Odpowiedź: Na wstępie należy ustalić czy rzeczywiście pole stanowi jedyne dogodne połączenie własności sąsiada z drogą publiczną. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi […]

Jakie grożą konsekwencje w sytuacji niezawinionego rozwiązania umowy dzierżawy?

Bożena Wawrzynowska    |    08 września 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Zawarliśmy z mężem umowę dzierżawy na czas określony, która była jedną z podstaw uzyskania dopłaty ARiMR do zakupu ciągnika. Ziemia została przekazana innemu właścicielowi, który chce rozwiązać umowę. Czy możemy się na to zgodzić? Czy grożą nam jakieś konsekwencje ze strony ARiMR? Odpowiedź: Umowa dzierżawy zawarta na czas oznaczony i opatrzona do tego datą […]

Pytanie: Sześć lat temu zawarłem umowę dzierżawy. Rok temu właściciel zmarł, a jego syn wiosną wjechał na pole i zniszczył moje zasiewy. Gdy zaprotestowałem, powiedział, że moja umowa zawarta z jego ojcem nie wiąże. Czy mam jakieś prawa w takiej sytuacji? Odpowiedź: Generalnie rzecz ujmując spadkobierca nabywa ogół praw i obowiązków spadkodawcy, a więc również […]

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)- co można w nim załatwić?

Bożena Wawrzynowska    |    04 września 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Od 1 września zaczął funkcjon0wać Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Przejął on zadania Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych. Pozostała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jakie sprawy rolnicy będą teraz załatwiać w KOWR, a jakie w ARiMR? Odpowiedź: ARiMR obsłuży instrumenty finansowe przejęte po ARR: – dopłaty do materiału siewnego, – nadzwyczajna pomoc dla producentów mleka […]