Pytania i odpowiedzi

Jak rozwiązać najlepiej umowę dzierżawy?

Bożena Wawrzynowska    |    26 stycznia 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: Zawarłem umowę dzierżawy gruntów rolnych na 10 lat. Obecnie z uwagi na fakt, że zmniejszyłem produkcję mleka, chciałbym ją rozwiązać. Czy jest to możliwe? Odpowiedź: Zakończenie dzierżawy gruntów rolnych może nastąpić zawsze także wskutek rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron. W kodeksie cywilnym brak jest odrębnej regulacji poświęconej tej problematyce. Ustawodawca dopuszcza jednak taką […]

Odmowa wypłaty pieniędzy z polisy za przymrozki- czy mogę iść do sądu?

Bożena Wawrzynowska    |    24 stycznia 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: Podczas wiosennych przymrozków wymarzł mi rzepak. Zakład ubezpieczeń odmówił mi wypłaty odszkodowania, twierdząc, że na tym terenie nie odnotowano przymrozków w podanym przeze mnie czasie. Czy mam szansę dochodzić odszkodowania w sądzie? Odpowiedź: Szanse dochodzenia należności na drodze sądowej zależą od kilku czynników. Z pytania wynika, że jedyną przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania jest brak […]

Jak zatrudniać od stycznia 2018r. cudzoziemców?

Bożena Wawrzynowska    |    16 stycznia 2018    |    2 komentarze

Odpowiedź: Od stycznia br. wprowadzono nowy sposób zatrudniania cudzoziemców – zezwolenia na pracę sezonową. Dotyczy on trzech sektorów: rolnictwa, ogrodnictwa i turystyki. Podklasy działalności według PKD, którego dotyczy ta forma zatrudniania, znajdują się w załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2017 r. W rolnictwie i ogrodnictwie zezwolenie na pracę […]

Czy można kupić ziemię obciążoną hipoteką?

Bożena Wawrzynowska    |    12 stycznia 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: Zamierzam kupić działkę obciążoną hipoteką na ok. 100 tys. zł. Ustalona cena wynosi jednak 60 tys. zł. Czy można taką działkę kupić? Odpowiedź: Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości lub określonym prawie, będące zabezpieczeniem wierzytelności. Wierzyciel może, z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami, dochodzić swej należności z przedmiotu obciążonego hipoteką. Istotne jest, że właściciel nieruchomości […]

Pytanie: Mój wuj, który nie ma dzieci chciałby przekazać mi gospodarstwo o powierzchni 20 ha. Jest to jednak dalsza rodzina. Czy w takim przypadku będzie możliwość zwolnienia od podatku od spadków i darowizn? Odpowiedź: Artykuł 4 ustawy o spadkach i darowiznach wskazuje, że zwalnia się od podatku m.in. nabycie własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu […]