Czy dzierżawa gruntu może przejść na spadkobierców?

Bożena Wawrzynowska    |    29 marca 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Teść prowadzi gospodarstwo rolne. W ramach gospodarstwa wydzierżawił pole od sąsiada, gdy ten przechodził na emeryturę z KRUS. Niedawno sąsiad zmarł. Teść kontynuuje dzierżawę na zasadach określonych w umowie lecz zamierza przejść na emeryturę z KRUS. Spadkobiercy nie przeprowadzili jeszcze postępowania spadkowego. Czy można tę dzierżawę przepisać na syna w wraz z resztą gospodarstwa?

Odpowiedź:

Na wstępie należy przypomnieć, że śmierć wydzierżawiającego nie oznacza automatycznego wygaśnięcia umowy dzierżawy. W prawa i obowiązki wydzierżawiającego wstępują z mocy prawa jego spadkobiercy. W zależności jednak od formy umowy dzierżawy oraz okresu, na jaki została zawarta spadkobiercy wydzierżawiającego mogą nabyć prawo jej rozwiązania z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Zauważyć należy, że „przepisanie” dzierżawy wiąże się z zawarciem aneksu do umowy, do czego konieczna jest zgoda obu stron. W tej sytuacji spadkobiercy powinni w pierwszej kolejności złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku bądź udać się do notariusza w celu uzyskania poświadczenia dziedziczenia.
Następnie winni oni ujawnić swe dane (jako właścicieli) w księdze wieczystej prowadzonej dla gruntu. Po dokonaniu odpowiednich wpisów strony mogą dokonać modyfikacji w umowie, zarówno po stronie wydzierżawiającego (poprzez wpisanie danych nowych właścicieli – spadkobierców) jak i dzierżawcy.

Wtedy możliwe są dwa rozwiązanie dotyczące dalszego bytu umowy dzierżawy:

Pierwsze, polegające na sporządzeniu aneksu, w którym zmieni się jedynie dzierżawca, natomiast cała umowa pozostanie bez zmian.

Drugi sposób uregulowania dzierżawy polega na rozwiązaniu dotychczasowej umowy „za porozumieniem stron” i jednoczesnym zawarciem nowej, na tych samych bądź innych warunkach.

Pierwsze rozwiązanie oznacza, iż wszelkie uregulowania, w tym czas, na jaki umowa została zawarta, pozostają bez zmian. W drugim przypadku okres ten biegnie od nowa.

Oczywiście, strony mają możliwość zmodyfikowania „przy okazji” treści umowy; mogą także opatrzyć ja datą pewną. Wybór danego wariantu zależy jednak od wielu czynników, w tym od woli stron i ich nastawienia.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: