Dzierżawa z obciążoną hipoteką

Bożena Wawrzynowska    |    24 lutego 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Czy można wziąć w dzierżawę grunt obciążony hipoteką?

Odpowiedź: Przedmiotem umowy dzierżawy może być w zasadzie każdy grunt. Ważne jest tylko, by wydzierżawiający miał możliwość wydania gruntu dzierżawcy i zapewnienia mu spokojnego posiadania przez cały czas trwania umowy.

Hipoteka z kolei jest ograniczonym prawem rzeczowym na nieruchomości, mającym na celu zabezpieczenie roszczenia i umożliwienie jego dochodzenia z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami. Istnienie hipoteki nie uniemożliwia zawarcia umowy dzierżawy obciążonego gruntu.

Umowa taka, zawarta na czas oznaczony, z datą pewną, skutecznie zabezpiecza dzierżawcę nawet na wypadek prowadzonej egzekucji z nieruchomości. Decydując się zatem na zawarcie umowy dzierżawy gruntu obciążonego hipoteką nie trzeba się obawiać, że hipoteka będzie przeszkadzała w jej wykonaniu.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: