Dzierżawa współwłasności

Bożena Wawrzynowska    |    21 listopada 2016    |    Komentarze (0)

Jakiś czas temu zgłębiałam zagadnienia związane ze współwłasnością oraz związanymi z nią prawami i obowiązkami współwłaścicieli. I wtedy też zastanowiłam się jak wyglądałyby zasady dotyczące np współwłasności gruntowej która jest dzierżawiona czy też ma być przedmiotem darowizny dokonanej przez jednego ze współwłaścicieli? Zobrazujmy to na przykładzie gdzie np jest trójka współwłaścicieli gospodarstwa rolnego (ojciec i dwóch synów) i każdy ma 1/3 części. Czy np ojciec może bez zgody synów wydzierżawić to gospodarstwo obcej osobie lub je darować? Czy możemy zmusić ojca do darowania udziałów któremuś z nich?

Odpowiedzi na to pytanie moim zdaniem należy poszukiwać w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących władania przedmiotem współwłasności – przepisy art. od 195 do 221 kodeku cywilnego. Zgodnie z tymi regulacjami, żaden ze współwłaścicieli nie może bez zgody pozostałych dokonywać czynności przekraczających zakresy zwykłego zarządu. Oznacza to, że nie może przede wszystkim zbyć przedmiotu współwłasności pod żadnym tytułem prawnym, w tym sprzedać lub darować, obciążyć jej ograniczonym prawem rzeczowym, wznieść obiektu budowlanego na nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, zmienić przeznaczenia lub przebudować pomieszczenie wspólne, przebudować budynku stanowiącego współwłasność, brać udziału w rozgraniczeniu nieruchomości, ustalać podziału rzeczy do używania.

Dla dokonania czynności przekraczających zwykły zarząd konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli (art. 199 Kodeksu cywilnego). Dla pozostałych spraw, a więc tych czynności, które nie przekraczają zwykłego zarządu, wystarczająca jest zgoda większości współwłaścicieli.

Odpowiedź na pytanie, czy zawarcie umowy dzierżawy całego przedmiotu dzierżawy przekracza zwykły zarząd uzależnione jest od danego, indywidualnego przypadku.

W omawianej sytuacji współwłaściciel nie będzie mógł umożliwić swobodnego i niezakłóconego posiadania gospodarstwa dzierżawcy, zatem uznać należy, że taka umowa nie będzie mogła zostać zawarta bez zgody pozostałych współwłaścicieli.

Inaczej wygląda sprawa sprzedaży lub darowania udziałów we współwłasności. Tutaj każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać (sprzedać, darować, zastawić) swoimi udziałami bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 Kodeksu cywilnego).

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: