Czy dzierżawca może mieć prawo pierwokupu gruntu rolnego?

Bożena Wawrzynowska    |    19 kwietnia 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Od 9 lat dzierżawię ziemię. Jej właściciel poinformował mnie, że zamierza sprzedać te grunty, pytając czy jestem zainteresowany ich nabyciem. Podobno już podpisał przedwstępną umowę kupna-sprzedaży z innym rolnikiem. Czy mam prawo pierwokupu oraz prawo do zwrotu za naprawy i ulepszenia przedmiotu dzierżawy, gdy ziemię kupi ktoś inny?

Odpowiedź:

W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli:
– umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną (urzędowo potwierdzoną) oraz była wykonywana co najmniej przez 3 lata, licząc od tej daty, oraz
– nabywana nieruchomość rolna wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy.
Tak wskazuje ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego.

Jeżeli umowa dzierżawy trwała co najmniej 3 lata od dnia jej zawarcia, o treści umowy sprzedaży nieruchomości rolnej zawiadamia się dzierżawcę tej nieruchomości. Ustawa stanowi także, że tego obowiązku nie potrzeba spełniać, gdy nabywcą nieruchomości rolnej są m.in.: jednostka samorządu terytorialnego, Skarb Państwa, czy osoba bliska zbywcy.

Jeżeli zatem przysługuje Panu prawo pierwokupu i nie ma wyłączeń wskazanych powyżej, to właściciel nie może przenieść własności nieruchomości bez zawiadomienia Pana o tym. Być może umowa przedwstępna została zawarta w formie zwykłej umowy pisemnej, a nie aktu notarialnego.

Odnosząc się z kolei do kwestii napraw i ulepszeń, to według kodeksu cywilnego, dzierżawca ma obowiązek dokonywania napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym.

Natomiast kodeks cywilny stanowi, że jeżeli dzierżawca ulepszył rzecz oddaną w dzierżawę, wydzierżawiający, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: