Czy komornik ma prawo zająć dopłaty bezpośrednie?

Bożena Wawrzynowska    |    20 września 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Czy komornik sądowy miał prawo zająć pieniądze z dopłat, które zostały przelane na mój rachunek w banku? Słyszałem kiedyś w telewizji, że środki wypłacane przez ARiMR są wolne od zajęcia.

Odpowiedź:

Płatności bezpośrednie nie mogą być zajęte przez komornika tylko do czasu, kiedy nie zostały przelane na rachunek uprawnionego rolnika. Tak wynika z ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przewiduje ona, że należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej lub wierzytelności wynikające z umów z tytułów płatności określonych w odrębnych przepisach, realizowanych przez ARiMR ze środków publicznych pochodzących z funduszy UE oraz krajowych środków publicznych przeznaczonych na ich współfinansowanie, nie podlegają zajęciu na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Oznacza to, że Agencja nie może przekazywać środków m. in. z tytułu płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rachunki wskazane przez komorników, lecz wyłącznie na rachunki bankowe podane przez producentów rolnych we wnioskach o te płatności.

Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w jednym ze swoich wyroków w roku 2014, wskazany wyżej przepis należy odnosić do sytuacji, w której komornik zmierzałby do zajęcia tych należności będących jeszcze w gestii ARiMR, ale już przyznanych decyzją.

Przepis ten nie ogranicza natomiast możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej z rachunków bankowych producentów rolnych. Z chwilą bowiem, kiedy pieniądze wpłyną już na rachunek, są traktowane jak wszelkie inne środki.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: