Kiedy KOWR ma prawo pierwokupu gruntów rolnych?

Bożena Wawrzynowska    |    27 września 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Zamierzam sprzedać grunty rolne rolnikowi indywidualnemu, który ma gospodarstwo w innym województwie i tam jest zameldowany. Podobno KOWR przysługuje w tej sytuacji prawo pierwokupu. Czy to prawda, że KOWR może podważyć cenę? Czy informacje w przypadku skorzystania z prawa pierwokupu znajdą się w Internecie?

Odpowiedź:

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego wskazuje, że w przypadku braku uprawnionego do pierwokupu dzierżawcy albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa.

Prawo to nie przysługuje, jeżeli w wyniku nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha. Nabywana nieruchomość rolna jest natomiast położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Jeżeli KOWR przysługuje prawo pierwokupu, a cena sprzedawanej nieruchomości rażąco odbiega od jej wartości rynkowej, może on, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu, wystąpić do sądu o ustalenie ceny tej nieruchomości. Sąd określa cenę według kryteriów przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Krajowy Ośrodek wysyła zobowiązanemu z prawa pierwokupu sprzedającemu oświadczenie w formie aktu notarialnego o wykonaniu tego prawa przesyłką poleconą nadaną za potwierdzeniem odbioru.

Następnie publikuje na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR. a

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: