Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR)- co można w nim załatwić?

Bożena Wawrzynowska    |    04 września 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Od 1 września zaczął funkcjon0wać Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Przejął on zadania Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych. Pozostała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jakie sprawy rolnicy będą teraz załatwiać w KOWR, a jakie w ARiMR?

Odpowiedź:

ARiMR obsłuży instrumenty finansowe przejęte po ARR:
– dopłaty do materiału siewnego,
– nadzwyczajna pomoc dla producentów mleka i dla rolników z innych sektorów hodowlanych,
– tymczasowa pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych,
– wsparcie dla producentów owoców i warzyw związane z rosyjskim embargiem,
– uznanie grup i organizacji producentów oraz ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw, mleka oraz innych sektorach,
– dofinansowanie funduszu operacyjnego uznanych organizacji producentów owoców i warzyw,
– administrowanie rozdysponowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Zadaniami KOWR, które zostały przeniesione z ANR będą:
– nieodpłatne przekazywanie gruntów samorządom,
– gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
– wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących prywatnego obrotu gruntami rolnymi,
– udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej na utrzymanie infrastruktury na terenach wiejskich,
– sprawowanie nadzoru nad działalnością 41 państwowych spó­łek hodowli roślin i zwierząt.

Zadania KOWR przejęte od ARR:
– kontrola pisemnych umów na dostawy produktów rolnych,
– dopłaty do prywatnego przechowywania oraz interwencyjnych zakupów i sprzedaży produktów rolnych,
– handel zagraniczny,
– energia odnawialna w rolnictwie,
– wspieranie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych i żywnościowych w ramach WPR,
– monitoring rynku cukru,
– obsługa funduszy promocji

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: