Które przedmioty należące do rolnika nie podlegają egzekucji?

Bożena Wawrzynowska    |    23 sierpnia 2017    |    Komentarze (1)

Pytanie: Mam nieuregulowanie długi. Obawiam się, że zjawi się u mnie komornik i zajmie mi przedmioty i zwierzęta które potrzebuje aby prowadzić swoje gospodarstwo rolne. Co może mi zająć? 

Odpowiedź:

Od 2 sierpnia 2017 r. obowiązuje nowe rozporządzenie określające przedmioty należące do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, które nie podlegają egzekucji. Dotychczasowe rozporządzenie regulujące te zagadnienia traci moc obowiązującą.

Konieczność wydania nowych przepisów w zakresie przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, które nie podlegają egzekucji wynika z tego, że dotychczasowe przepisy w tym zakresie nie przystawały do obecnych realiów gospodarczych. Dotychczas obwiązujące przepisy wyłączały spod egzekucji takie przedmioty, których w dobie modernizacji rolnictwa już się nie wykorzystuje do prac w gospodarstwach rolnych (np. koń z uprzężą, kierat). Ponadto rezygnowano z regulacji, które dotyczyły przedmiotów mających zapewnić wyżywienie dłużnikowi i członkom jego rodziny. W to miejsce daje się ochronę przed egzekucją przedmiotom, które umożliwią prowadzenie dalszej produkcji w gospodarstwie rolnym.

Do postępowań egzekucyjnych wszczętych względem rolników i niezakończonych przed 2 sierpnia 2017 r. zastosowanie ma nowe rozporządzenie.

W razie skierowania egzekucji sądowej przeciwko rolnikowi, który prowadzi gospodarstwo, niezależnie od przedmiotów wyłączonych spod egzekucji przez Kodeks postępowania cywilnego, egzekucji nie podlegają:

1) stado podstawowe zwierząt gospodarskich: bydła mlecznego, bydła mięsnego, koni, kóz, owiec, świń, drobiu, zwierząt futerkowych, innych gatunków, które są podstawą produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym dłużnika;

2) zwierzęta gospodarskie, poza stadem podstawowym, w drugiej połowie okresu ciąży i w okresie odchowu potomstwa oraz:

a) źrebięta do 6 miesięcy,

b) cielęta do 4 miesięcy,

c) jagnięta do 3 miesięcy,

d) prosięta do 2 miesięcy,

e) koźlęta do 5 miesięcy;

3) stado użytkowe drobiu, co do którego zawarto umowę na dostawę ptaków z tego stada lub produktów pochodzących od tych ptaków;

4) zwierzęta futerkowe, co do których hodowca zawarł umowę na dostawę skór tych zwierząt;

5) rodziny pszczele pszczoły miodnej (Apis mellifera) wraz z zasiedlonymi przez te rodziny ulami;

6) podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze, w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie, w tym ciągniki rolnicze z maszynami i sprzętem współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów;

7) silosy na zboża i pasze;

8) zapasy paliwa i części zamienne, niezbędne do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych, na okres niezbędny do zakończenia cyklu produkcyjnego;

9) materiał siewny, zboże i inne ziemiopłody niezbędne do siewów lub sadzenia w gospodarstwie rolnym dłużnika, w ilości niezbędnej w danym roku gospodarczym;

10) zapasy opału na 6 miesięcy;

11) nawozy, środki ochrony roślin oraz środki wspomagające uprawę roślin, w ilości niezbędnej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego dłużnika;

12) zapasy paszy i ściółki dla inwentarza wymienione w pkt. 1—4, do najbliższych zbiorów;

13) podstawowy sprzęt techniczny, niezbędny do zakończenia cyklu danej technologii produkcji w przypadku gospodarstwa specjalistycznego;

14) zaliczki na poczet dostaw produktów rolnych;

15) budynki gospodarcze i grunty rolne, niezbędne do hodowli zwierząt w proporcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego i niezbędnej nadwyżki inwentarza;

16) budynki gospodarcze magazynowe, składowe, przechowalnie oraz szklarnie, tunele foliowe i inspekty do prowadzenia produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym wraz z wyposażeniem.

Warto wiedzieć, że jeśli egzekucję skierowano równocześnie do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika, wtedy nie mają zastosowania przepisy omawianego rozporządzenia.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: