Kiedy jest możliwe zasiedzenie współwłasności?

Bożena Wawrzynowska    |    17 listopada 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Mąż ponad 32 lata temu otrzymał w darowiźnie udział w nieruchomościach rolnych od rodziców. Grunty te tworzą gospodarstwo rolne i mąż przez cały ten okres prowadził na nich działalność rolniczą. Pozostałe udziały należały do męża dziadków i cioci. Czy może teraz nabyć na własność całą nieruchomość?

Odpowiedź:

W Państwa sytuacji, najlepiej rozważyć skorzystanie z instytucji zasiedzenia. Reguluje ją art. 172. kodeksu cywilnego. Według tego przepisu, posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od dwudziestu lat jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. Natomiast  po upływie trzydziestu lat choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Sąd Najwyższy w wyroku z 10 lutego 2016 r. orzekł, że dopuszczalne jest zasiedzenie udziału we współwłasności nieruchomości przez innego współwłaściciela. Dochodzi do niego jednak w specyficznej sytuacji, jaka powstaje wtedy, gdy posiadanie właścicielskie wykonuje osoba do tego uprawniona jako współwłaściciel. Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Niewykonywanie prawa posiadania przez innych współwłaścicieli nie uprawnia do wniosku, że współwłaściciel posiadający przejmuje rzecz w samoistne posiadanie w zakresie ich uprawnień. Posiadanie właścicielskie całej rzeczy przez współwłaściciela wyłącznie dla siebie i z wolą odsunięcia od realizacji praw do tej rzeczy innych współwłaścicieli jest możliwe. Wymaga ono jednak, aby współwłaściciel żądający stwierdzenia zasiedzenia idealnego udziału innego współwłaściciela udowodnił, że zmienił (rozszerzył) zakres swego samoistnego posiadania ponad swój udział na udział niewykonującego oraz  uzewnętrznił tę zmianę wobec współwłaścicieli.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: