Czy można kupić ziemię obciążoną hipoteką?

Bożena Wawrzynowska    |    12 stycznia 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: Zamierzam kupić działkę obciążoną hipoteką na ok. 100 tys. zł. Ustalona cena wynosi jednak 60 tys. zł. Czy można taką działkę kupić?

Odpowiedź:

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości lub określonym prawie, będące zabezpieczeniem wierzytelności. Wierzyciel może, z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami, dochodzić swej należności z przedmiotu obciążonego hipoteką. Istotne jest, że właściciel nieruchomości obciążonej nie musi być dłużnikiem, by możliwe było egzekwowanie z niej długu. Innymi słowy wierzyciel hipoteczny może skierować egzekucję do obciążonej hipoteką nieruchomości, choćby dłużnik nie był jej właścicielem.

Obciążenie hipoteczne na nieruchomości nie uniemożliwia jej nabycia, a często może okazać się korzystne i opłacalne. Nabywca gruntu przejmuje jednak na siebie ryzyko, że w przypadku niewywiązania się przez dłużnika ze zobowiązania zabezpieczonego hipoteką, albo sam pokryje dług, albo nieruchomość zostanie zajęta przez komornika.

Przed nabyciem takiej nieruchomości należy uzyskać od wierzyciela, na rzecz którego ustanowiona jest hipoteka, oświadczenia o wysokości zadłużenia oraz o wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki po spłaceniu długu. Bez tych dokumentów należy odradzić zakup nieruchomości. Również w przypadku, gdy wysokość zadłużenia pozostała do spłaty jest większa, niż wartość nieruchomość jej zakup jest ryzykowny.

W sytuacji, gdy wierzyciel wystawi oświadczenie o wysokości zadłużenia i zobowiązanie do wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki po spłacie zadłużenia, trzeba koniecznie zadbać o to, by dłużnik spłacił zobowiązanie z pieniędzy uzyskanych w ramach ceny. Najprościej jest zastrzec w akcie notarialnym sprzedaży ziemi, że spłata ceny (w części odpowiadającej zadłużeniu) zostanie przelana bezpośrednio na konto wierzyciela. Pozostała część ceny może zostać przekazana z kolei bezpośrednio sprzedającemu. W ten sposób kupujący ma pewność, że zadłużenie zostanie spłacone, a hipoteka wykreślona.

Możliwe jest również spłacenie zadłużenia i wykreślenie hipoteki przed sporządzeniem umowy sprzedaży, jednak ze względu na bezpieczeństwo kupującego konieczne jest zawarcie wcześniej umowy przedwstępnej. W ten sposób nabywca może zabezpieczyć się na wypadek, gdyby właściciel, po spłacie zadłużenia „rozmyślił” się i nie przystąpił do sprzedaży.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: