Kiedy można oczekiwać zwrotu udziałów w spółdzielni?

Bożena Wawrzynowska    |    29 maja 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Statut mojej spółdzielni mleczarskiej dopuszcza możliwość zwrotu udziałów dopiero po 10 latach po ustaniu członkostwa. Czy jest to zgodne z prawem?

Odpowiedź:

Wkład członkowski wniesiony przez członka do spółdzielni podlega wypłacie w przypadku utraty członkostwa. Najważniejszym aktem prawnym spółdzielni jest jej statut. Zgodnie z przepisami prawnymi statut winien zawierać m.in. wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie.

Ustawa nie wprowadza jednak żadnych ograniczeń co do długości okresu wypłaty udziałów.

Statut spółdzielni uchwalany jest przez jej członków, zatem to oni decydują o terminie, w jakim powinny zostać one zwrócone po ustaniu członkostwa. Jeżeli termin ten jest zbyt długi, członkowie winni wykazać się inicjatywą w celu zmiany odpowiedniego zapisu statutu. Należy jednak pamiętać, że statut nie powinien uzależniać wypłaty udziałów od warunków, których spełnienie nie zależy od członka, któremu przysługuje zwrot udziału (np. zatwierdzenie bilansu, osiągniecie zysku przez spółdzielnię, itp.).

Jeżeli zatem statut spółdzielni upoważnia zarząd spółdzielni do zwrotu po upływie 10 lat od dnia ustania członkostwa i nie uzależnia tego od innych warunków, zapis taki nie jest niezgodny z prawem.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: