Czy można żądać wstecz czynszu za ustną umowę dzierżawy?

Bożena Wawrzynowska    |    04 grudnia 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Zawarliśmy ustną umowę dzierżawy, ale nie płaciliśmy czynszu. Czy właścicielka może żądać czynszu wstecz, skoro nie było umowy pisemnej?

Odpowiedź:

Umowa dzierżawy zawarta w formie ustnej jest tak samo ważna i wiążąca strony, jak umowa zawarta w formie pisemnej. Należy podkreślić, że z ustnej dzierżawy należy się wywiązywać z taką samą staranności, jak z pisemnej. Nie może być jednak wątpliwości co do treści takiej umowy.

Ustna dzierżawa nie jest tak trwałą umową, jak ta pisemna. Nie uprawnia przy tym dzierżawcy do skorzystania z prawa pierwokupu, w przypadku sprzedaży nieruchomości. Niewątpliwie, jednym z elementów umowy dzierżawy jest zobowiązanie dzierżawcy do zapłaty czynszu. Jego wysokość nie powinna budzić wątpliwości.

Wydzierżawiający może domagać się od dzierżawcy zapłaty zaległego czynszu nawet wtedy, gdy nie zawarto pisemnej umowy. Na wydzierżawiającym ciąży jednak obowiązek wykazania, w jakiej wysokości czynsz został przez strony ustalony. Jeżeli jednak nie będzie to możliwe sąd może zasądzić czynsz według własnego przekonania, kierując się przy tym np. opinią biegłego.Do ustalenia czynszu mogą w takiej sytuacji służyć średnie wartości czynszów gruntów rolnych na danym terenie.

Proces o ustalenie i zapłatę czynszu z ustnej umowy dzierżawy może okazać się kłopotliwy i kosztowny dla obu stron. Aby uniknąć takich problemów i wydatków należy, choć nie jest to konieczne, sporządzać umowy w formie pisemnej.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: