Czy można zasiedzieć grunt który był własnością Skarbu Państwa?

Bożena Wawrzynowska    |    05 czerwca 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Od 1974 r. do dzisiaj mój sąsiad użytkuje grunt, który wtedy stanowił własność Skarbu Państwa. Mój ojciec kupił ten grunt od państwa w 1986 r. Czy sąsiad może zasiedzieć ten grunt, skoro do 1986 roku był on własnością państwa?

Odpowiedź:

Generalna zasada  mówi, iż posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Do 30 września 1990 r. przepisy Kodeksu cywilnego uniemożliwiały nabycie przez zasiedzenie nieruchomości stanowiących własność państwową. Możliwość ta istnieje dopiero od 1 października 1990 r. Mimo zniesienia zakazu zasiedzenia nieruchomości państwowych sposób obliczania okresu koniecznego do zasiedzenia jest odmienny od tego, jaki obowiązuje przy „normalnych” nieruchomościach.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, termin zasiedzenia ulega skróceniu o czas posiadania biegnący w okresie obowiązywania (czyli do 30 września 1990 r.) zakazu zasiedzenia, jednakże nie więcej niż o połowę. Oczywiście chodzi tutaj o obecnie obowiązujące terminy zasiedzenia i właśnie one podlegają skróceniu, najwyżej jednak o połowę. Podlega zatem skróceniu do dziesięciu lat (w przypadku nabycia posiadania w dobrej wierze) lub do piętnastu lat (w przypadku złej wiary) biegnący od dnia 1 października 1990 r. termin zasiedzenia, jeżeli przedtem upłynął równy lub dłuższy termin posiadania. W konsekwencji suma okresu przed 30 września 1990 r. oraz okresu po 1 października 1990 r. musi wynosić 30 lat (przy złej wierze) lub 20 lat (przy dobrej wierze). Należy jednak zaznaczyć, że od 1986 r. w omawianym przypadku nieruchomość nie jest już państwowa, tak więc cały ten czas, do dziś, można doliczyć do zasiedzenia.

W omawianym przypadku posiadacz może złożyć wniosek o zasiedzenie, bowiem łącznie jest w posiadaniu gruntu od 39 lat (12 lat – od 1974 r. do 1986 r. i 24 lata – od 1986 r. do 2013 r.).

Do okresu posiadania wymaganego do zasiedzenia posiadacz może zaliczyć cały czas od 1974 r. (gdy stał się posiadaczem ziemi) do 1986 r. (nieruchomość została sprzedana i od tej chwili nie jest państwowa), bowiem w myśl powyżej wskazanych przepisów można zaliczyć czas, gdy obowiązywał zakaz zasiedzenia gruntów państwowych, nie więcej jednak niż 15 lat przy złej wierze i 10 lat – przy złej.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: