Czy można złożyć sprzeciw co do drogi koniecznej?

Bożena Wawrzynowska    |    11 września 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Sąsiad wystąpił o ustanowienie drogi koniecznej przez moje pole twierdząc, że inaczej nie może dojechać do drogi publicznej. Jak się bronić w takim postępowaniu?

Odpowiedź:

Na wstępie należy ustalić czy rzeczywiście pole stanowi jedyne dogodne połączenie własności sąsiada z drogą publiczną. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej zwanej drogą konieczną.

Przeprowadzenie drogi koniecznej winno nastąpić z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które droga ma prowadzić (w tym przypadku Pana pola).

Postępowanie to powinno uwzględniać interes społeczno-gospodarczy, co oznacza, że w zasadzie obrona w takiej sprawie winna ograniczać się do wskazania innego możliwego dojazdu do drogi publicznej.

Pomocna może okazać się opinia biegłego, która jest przeważnie zlecana przez sądy w celu ustalenia, czy proponowana droga jest tą najmniej uciążliwą dla sąsiadów i jednocześnie najbardziej rozsądną.

W ostateczności jednak właściciel gruntów obciążonych zawsze może domagać się zasądzenia odpowiedniego wynagrodzenia za obciążenie jego gruntu taką służebnością.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: