Czy można zrzec się spadku na rzecz swojego dziecka?

Bożena Wawrzynowska    |    25 sierpnia 2017    |    Komentarze (1)

Pytanie: Odziedziczyłem w spadku gospodarstwo rolne. Jednak jestem schorowany i  nie mogę pracować fizycznie. Jednak chciałbym przekazać je swojemu synowi, który niewiele ode mnie otrzymał. Czy mogę to zrobić?

Odpowiedź:

O tym czy chcemy być spadkobiercami, a więc o tym, czy będziemy dziedziczyć po osobie zmarłej, niezależnie od tego, czy zostaliśmy powołani do spadku na mocy ustawy, czy też testamentu, często decydujemy my sami.

W skład spadku po osobie zmarłej wchodzą jednak nie tylko prawa, ale też obowiązki. To znaczy, że dziedziczymy nie tylko majątek, ale zostajemy obarczeni ewentualnymi długami obciążającymi ten majątek. Nawet jeśli zostaniemy powołani do dziedziczenia, to aby stać się spadkobiercami, musimy ten spadek przyjąć, jeśli zaś nie chcemy dostać spadku, to możemy go odrzucić. Nie możemy jednak wybrać tylko części składników, które chcemy dziedziczyć, odrzucając jednocześnie pozostałe. Konieczne jest albo przyjęcie całości spadku, albo jego odrzucenie w całości.

W przypadku działalności rolniczej najczęściej w skład spadku wchodzi po prostu gospodarstwo rolne, na które składają się wszelkie prawa, rzeczy i obowiązki z nim związane. Gospodarstwo rolne tworzą bowiem zabudowania rolnicze, grunty rolne oraz żywy inwentarz, maszyny do produkcji rolnej, a także pojazdy. Jeżeli mamy otrzymać w spadku gospodarstwo rolne konieczne jest, abyśmy w ciągu 6 miesięcy od dnia, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że jesteśmy spadkobiercami, złożyli tzw. oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku. Jeśli nie złożymy takiego oświadczenia w terminie, to przyjmuje się, że przyjęliśmy spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że odpowiadamy za długi spadkowe tylko do wysokości wartości spadku.

Np. jeśli dług wynosi 500.000 zł, a wartość majątku spadkowego wynosi 300.000 zł, to nasza odpowiedzialność będzie ograniczona tylko do wysokości 300.000 zł.

Oczywiście w terminie 6 miesięcy od chwili, kiedy dowiemy się o powołaniu (a więc zazwyczaj od chwili śmierci zmarłego) możemy odrzucić spadek. Potocznie nazywamy to zrzeczeniem się. Nie można jednak zrzec się spadku na rzecz konkretnej osoby bez uprzedniego przyjęcia go. Jeżeli zatem chcemy, aby spadek, który dziedziczymy, przypadł naszemu dziecku – musimy albo:

1.spadek przyjąć, a następnie dokonać darowizny praw wynikających ze spadku na rzecz np. dziecka,

albo

2.odrzucić spadek, a wtedy w nasze „miejsce” wchodzą dalsi spadkobiercy.

Jeżeli zatem dana osoba otrzymuje w spadku gospodarstwo rolne po swoich krewnych i chce je dalej przekazać na rzecz dziecka, to gdy ma więcej dzieci odrzucenie spadku spowoduje, że spadek przypadnie wszystkim dzieciom w równych częściach. Warto dodać, że spadek można odrzucić lub przyjąć również przed sądem.

Jeżeli chcielibyśmy przekazać spadek na rzecz jednego wybranego dziecka, musimy spadek przyjąć, a następnie dokonać jego darowizny na rzecz tego wybranego dziecka.

Oba wskazane rozwiązania są dopuszczalne i bezpieczne, oczywiście jeżeli spadek nie jest obciążony długami. Wszystkich wskazanych czynności – czy to przyjęcia spadku, a następnie jego darowizna, czy też odrzucenie spadku i późniejszego jego przyjęcia przez dalszych spadkobierców można dokonać przed notariuszem.

Dla nabycia w ten sposób gospodarstwa rolnego (a ściślej mówiąc – nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa) nie sprzeciwiają się również przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, których nie stosuje się w przypadku dziedziczenia. Tym samym nie jest konieczne, aby dalsi spadkobiercy, którzy obejmą spadek, mieli status rolnika.

Gdy przyjmiemy spadek, a potem będziemy chcieli go darować, to będziemy mogli to zrobić bez przeszkód na rzecz osoby bliskiej, a więc np. dzieci. Jeśli natomiast chcielibyśmy się zrzec spadku na rzecz innej osoby w ten sposób, że go przyjmiemy i darujemy, to ta osoba będzie musiała być rolnikiem indywidualnym w rozumieniu ustawy (jeżeli nie będzie osobą bliską).

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: