Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017- co zmieni się dla rolników?

Bożena Wawrzynowska    |    28 sierpnia 2017    |    3 komentarze

Pytanie: Jakie skutki dla rolników będzie miało obniżenie od października tego roku wieku emerytalnego?

Odpowiedź:

Jak wiadomo od 1 października 2017 r. obniży się dotychczasowy wiek emerytalny do 60 lat u kobiet i 65 u mężczyzn. Co ważne, zmiany i przyspieszone prawo do przejścia na emeryturę będą dotyczyć także osób ubezpieczonych w KRUS.

Obecnie podstawowa emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) osiągnął wymagany przepisami wiek emerytalny,

2) podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 25 lat.

Po 31 września 2017 r. wspomniana reguła zmieni się. Mianowicie III kwartał 2017 roku jest ostatnim okresem, w którym obowiązuje wyższy wiek, wynoszący co najmniej:

61 lat i 3 miesiące dla kobiet i
66 lat i 3 miesiące dla mężczyzn

Taki wiek mają osoby urodzone odpowiednio w przypadku kobiet – między 1 lipca 1956 r. a 30 września 1956 r. oraz między 1 lipca 1951 r. a 30 września 1951 r. w przypadku mężczyzn.

Osoby urodzone później nie osiągną przed 1 października 2017 r. przewidzianego dla nich wieku emerytalnego. W efekcie, do tej daty nie będą mogły złożyć wniosku o rolniczą emeryturę podstawową.

Natomiast zmiana przepisów obowiązująca od IV kwartału 2017 roku pozwoli im przechodzić na emeryturę wcześniej, niż wynika to z dotychczasowych przepisów. A zatem będą mogli na nią przejść na korzystniejszych zasadach.

Od 1 października 2017 r. na emeryturę rolniczą z KRUS mogą przejść osoby:

  1. które w tym dniu lub później ukończą 60 (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni),
  2. w okresie przejściowym, czyli te, które osiągną nowy wiek emerytalny przed 1 października, lecz nie osiągną jeszcze dotychczas obowiązującego podwyższonego wieku emerytalnego,
  3. które posiadając już prawo przejścia na emeryturę, decydują się skorzystać z niego dopiero po zmianie przepisów.

Emerytura rolnicza podstawowa, którą KRUS przyznaje z przyczyn innych niż niezdolność do pracy, przysługuje wyłącznie na wniosek.

Prawo do emerytury rolniczej podstawowej przysługuje dopiero w chwili, gdy rolnik wystąpi o jej przyznanie. W efekcie rolnik nie może się jej domagać wstecznie, za okres, w którym spełnił warunki przyznania świadczenia, ale jeszcze nie przekazał wniosku. Ta zasada wpływa na ustalenie emerytury w okresie przejściowym między III i IV kwartałem 2017 roku. Zgodnie z nią osoby, które ukończą nowy wiek emerytalny jeszcze przed 1 października 2017 r., ale przed tym dniem nie osiągną dotychczasowego podwyższonego wieku emerytalnego, uzyskają prawo do emerytury rolniczej od miesiąca zgłoszenia wniosku. Jednak nie może to nastąpić wcześniej niż od 1 października 2017 r.

Nowe przepisy modyfikują również zasady przyznawania emerytury częściowej oraz świadczeń przyspieszonych, przysługujących przed emeryturą. Od 1 października 2017 r. nie będzie można składać wniosków o emeryturę częściową. Natomiast dotychczas przyznane świadczenia zostaną automatycznie zamienione od tej daty na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym.

Rolnicy, którzy do 31 grudnia 2017 roku:

-ukończą 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni),
-będą podlegać co najmniej przez 30 lat rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu oraz
-zdecydują się zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej,

nadal mogą po 1 października 2017 r. ubiegać się o wcześniejszą emeryturę rolniczą.

Co więcej, jeżeli rolnik nabędzie prawo do emerytury rolniczej przyspieszonej, przyznawanej w związku z rezygnacją z pracy na roli w wieku o 5 lat niższym od nowego wieku emerytalnego, to ma prawo do emerytury. Przy czym część uzupełniającą świadczenia zmniejsza się o 25% emerytury podstawowej. Tak ustaloną część uzupełniającą zwiększa się o 5% emerytury podstawowej po upływie każdego roku dzielącego uprawnionego od wieku emerytalnego.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: