O blogu

Prowadząc ten blog moim celem jest wskazanie oraz podpowiedzenie zarówno osobom fizycznym jak i innym podmiotom (spółkom, produkcyjnym spółdzielniom rolniczym) które zajmują się prowadzeniem działalności rolniczej oraz wykonują ciężką pracę w gospodarstwie rolnym, ile kwestii prawnych wiążę się z ich pracą oraz w jaki sposób można sobie z tymi kwestiami prawnymi poradzić.

Myślę, że współcześnie wielką sztuką jest prowadzić gospodarstwo rolne zgodnie z wymogami przepisów prawa polskiego jak i wymogami Unii Europejskiej. Z pewnością uregulowanie spraw jakie pojawiają się w pracy rolniczej zgodnie z obowiązującym prawem przyczynia się do tego, że praca w gospodarstwie rolnym jest spokojniejsza, przyjemniejsza i przynosi wymierne korzyści finansowe oraz satysfakcję!

*****