Ograniczenia podziału i sprzedaży ziemi rolnej

Pytanie: Mam grunt rolny i chciałbym go podzielić oraz sprzedać. Czy mogę sprzedać wydzielony grunt osobie, która nie jest rolnikiem indywidualnym? Odpowiedź: Art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami wskazuje, że podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego. W razie braku takiego planu stosuje się przepisy art. 94 tej ustawy. Zgodność … Czytaj dalej Ograniczenia podziału i sprzedaży ziemi rolnej