Podorywanie gruntu sąsiada – możliwe konsekwencje

Bożena Wawrzynowska    |    08 listopada 2016    |    Komentarze (0)

Nie tak trudno wyobrazić sobie sytuację, że przez wiele lat nieświadomie podorywałeś grunt sąsiada. Teraz ten sąsiad domaga się wynagrodzenia za to, że bezumownie korzystano z tego kawałka. Czy musisz to wynagrodzenie zapłacić?

Co do tego, który przez wiele lat korzystał z cudzego gruntu jest on posiadaczem samoistnym. Można również wywnioskować, że skoro nieświadomie to czynił to robił to w dobrej wierze, tzn. w świetle zaistniałych okoliczności mógł pozostawać w usprawiedliwionym przekonaniu, że używany grunt jest jego własnością.

W takiej sytuacji, zgodnie z treścią art. 224 § 1 kodeksu cywilnego nie jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i nie jest odpowiedzialny ani za jej zużycie, ani za jej pogorszenie lub utratę. Nabywa własność pożytków naturalnych (plonów), które zostały od rzeczy odłączone w czasie jego posiadania, oraz zachowuje pobrane pożytki cywilne, jeżeli stały się w tym czasie wymagalne (pożytkami cywilnymi są np. czynsz dzierżawny lub czynsz najmu).

Jednak od chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy. Obowiązany jest zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, jak również uiścić wartość tych, które zużył (art. 24 § 2 kodeksu cywilnego).

Inaczej wyglądała by sytuacja, gdyby świadomie korzystał z cudzego gruntu. W takim przypadku jest on zobowiązany do zapłaty na rzecz właściciela wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu, zwrócić pobrane pożytki lub ich wartość. W przypadku nieświadomego podorywania gruntu nie jest się zobowiązanym do zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z tej części działki, jednak winno się zwrócić tę część działki na pierwsze żądanie właściciela.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: