Renta rodzinna po ślubie – czy nadal będę ją otrzymywać?

Bożena Wawrzynowska    |    31 stycznia 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: Otrzymuję z KRUS rentę rodzinną po zmarłej mamie. Czy jeśli wyjdę za mąż, to pomimo że nie ukończyłam 25. roku życia i nadal się uczę, renta rodzinna zostanie mi przez KRUS zabrana?

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 68 ustawy  o emeryturach i rentach z FUS :
1. Dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:
a) do ukończenia 16 lat,
b) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16. rok życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25. roku życia, albo
c) bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt a i b lub b.
2. Jeżeli dziecko osiągnęło 25. rok życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

Podstawą do przyznania i wypłaty renty rodzinnej jest zaświadczenie potwierdzające fakt nauki w szkole z podaniem daty rozpoczęcia i daty programowego ukończenia nauki. Natomiast prawo do renty rodzinnej nie zależy od tego, czy uprawnieni do jej pobierania pozostają w stanie wolnym, czy też zawarli związek małżeński. Tak więc zawarcie związku małżeńskiego nie pozbawi pani prawa do renty rodzinnej.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: