Czy rolnik ubezpieczony w KRUS może podjąć dodatkową pracę?

Bożena Wawrzynowska    |    21 lutego 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: Jestem ubezpieczonym rolnikiem z mocy ustawy w KRUS. Prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 20 ha przeliczeniowych, nastawione na produkcję roślinną. W sezonie zimowym chciałbym podjąć pracę na umowę zlecenie lub o dzieło i jednocześnie nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników. Czy to możliwe?

Odpowiedź:

Zgodnie z  ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, w brzmieniu ustalonym od 31.12.2016r., rolnicy i domownicy podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy (obowiązkowo), pomimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczeniu usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, podlegają nadal ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie wykonywania ww. umowy, jeżeli przychód osiągany z tytułu umowy w rozliczeniu miesięcznym nie przekracza kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, ustalonemu na podstawie odrębnych przepisów.

Od 1 stycznia 2018 r. kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 2.100 zł brutto. Wobec powyższego, jeżeli podejmie Pan pracę na umowę zlecenie, aby nadal pozostać w ubezpieczeniu społecznym rolników, osiągany przez Pana przychód w rozliczeniu miesięcznym nie może przekroczyć 2.100 zł. brutto.

Natomiast, jeśli chodzi o umowę o dzieło, której wykonywanie nie rodzi obowiązkowego podlegania ubezpieczeniu w ZUS, tym samym zawarcie tej umowy nie wyłączy Pana z ubezpieczenia społecznego rolników.

Nadmienia się, że rolnik pracujący na umowę zlecenie, może w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając w KRUS oświadczenie o odstąpieniu od tego ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym to oświadczenie zostało złożone w Kasie. Wtedy będzie podlegał ubezpieczeniu tylko w ZUS.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: