Jakie są nowe kwoty przychodu zmniejszających oraz zawieszających emeryturę i rentę z KRUS?

Bożena Wawrzynowska    |    22 września 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Od 1 września 2017 r. zmieniły się kwoty przychodów, po przekroczeniu których zostanie zmniejszona lub zawieszona w całości emerytura lub renta wypłacana przez KRUS. Jakie to kwoty?

Odpowiedź:

Kwota przychodów zmniejszająca świadczenie emerytalno-rentowe od 1.09.2017r. wynosi 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 2954 zł 50 gr. Jeśli emeryt lub rencista przekroczy ten przychód, wówczas zmniejszeniu ulega część uzupełniająca świadczenia o kwotę przekroczenia.

Z kolei przychód zawieszający emeryturę lub rentę z KRUS wynosi od 1.09.2017r. 130% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 5486 zł 90 gr. I w tym przypadku zawieszeniu ulega część uzupełniająca świadczenia.

Ograniczenia te dotyczą m.in. rolników, którzy pobierają tzw. „wcześniejszą” emeryturę lub okresową emeryturę lub mają przyznaną rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: