Jakie skutki wywiera ustanowiona aktem notarialnem umowa dożywocia ale niewpisana do księgi wieczystej?

Bożena Wawrzynowska    |    27 lutego 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: Czy umowa dożywocia ustanowiona aktem notarialnym i niewpisana do księgi wieczystej jest ważna? W umowie ustanowione zostało prawo dożywocia, ale nie sprecyzowano, na czym ono polega. Jaki jest zatem zakres tego prawa?

Odpowiedź:

Zgodnie z kodeksem cywilnym, przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie następuje jednocześnie z obciążeniem nieruchomości prawem dożywocia. Prawo to powstaje zatem z chwilą przeniesienia własności nieruchomości oraz od tej chwili ją obciąża. Z uwagi na fakt, że przeniesienie własności nieruchomości musi nastąpić na mocy aktu notarialnego, również ustanowienie dożywocia następuje w tej formie.

Dla istnienia prawa dożywocia nie jest konieczne jego ujawnienie w księdze wieczystej. Jest to jednak bardzo istotne, bowiem odpowiedni wpis w tej księdze chroni uprawnionego względem osób trzecich (np. nabywca nieruchomości nie będzie mógł powołać się na niewiedzę dotyczącą ustanowionego prawa dożywocia, jeśli będzie ono ujawnione w księdze wieczystej).
Jeżeli zatem prawo to nie zostało ujawnione w księdze, warto to zrobić jak najszybciej. Treść prawa dożywocia może być ustalona przez same strony w umowie przenoszącej własność nieruchomości. Jeśli jednak takie ustalenia nie nastąpiły, treść prawa dożywocia określa art. 908 kodeksu cywilnego. Stanowi on, że w zamian za  przeniesienie własności nieruchomości nabywca może zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie, tj. w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis: