W jaki sposób przepisać na siebie maszyny przekazane wraz z gospodarstwem?

Bożena Wawrzynowska    |    15 września 2017    |    2 komentarze

Pytanie: Aktem notarialnym otrzymałem od dziadka gospodarstwo rolne. W akcie wskazano, że przedmiotem darowizny są również maszyny, ale ich szczegółowo nie opisano. Wydział komunikacji odmawia przerejestrowania ciągnika, bowiem uważa, że musi on być szczegółowo opisany. Czy to prawda?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią art. 553 kodeksu cywilnego, za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

W świetle powyższego przepisu akt notarialny umowy darowizny czy sprzedaży wskazujący na zbycie całego gospodarstwa wraz z urządzeniami i inwentarzem przenosi własność również maszyn. Nie jest przy tym konieczne wyszczególnianie wszystkich składników gospodarstwa osobno.

Należy się jednak liczyć z problemami z rejestracją maszyn podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu. Wynika to z faktu, że przy „przerejestrowaniu” należy złożyć w wydziale komunikacji oryginał umowy zbycia (sprzedaży, darowizny), która będzie precyzowała przedmiot umowy w taki sposób, że nie będzie wątpliwości co do jego tożsamości. Innymi słowy, umowa winna zawierać te dane, które zawarte są w dowodzie rejestracyjnym (numer rejestracyjny, numer VIN).

Istnieją zatem dwa rozwiązania. Po pierwsze, u notariusza warto w umowie opisać te maszyny, które podlegają obowiązkowi rejestracji. Po drugie, można w ostateczności spisać aneks do już zawartej umowy, w którym zostaną podane dokładne dane maszyn.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: