Spóźniona zapłata faktury-czy można domagać się uchylenia wydanego nakazu zapłaty?

Bożena Wawrzynowska    |    05 stycznia 2018    |    Komentarze (0)

Pytanie: U jednego z producentów kupiłem środki do produkcji rolnej, ale opóźniałem się z zapłatą za nie, z powodu problemów z moimi wierzytelnościami. Tego samego dnia, gdy zapłaciłem za fakturę, dostałem z sądu nakaz zapłaty. Czy mogę domagać się uchylenia nakazu?

Odpowiedź:

Wierzyciel ma prawo wystąpić do sądu z powództwem o zapłatę, gdy dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia. Z punktu widzenia obowiązujących przepisów ważne jest, by powód wykazał zasadność zgłoszonych roszczeń. Ponosi on jednak konsekwencje w sytuacji, gdy wytoczy sprawę bezzasadnie, np. gdy przed wniesieniem pozwu dłużnik zapłacił należność.
W omawianej sprawie złożenie pozwu było zasadne, bowiem w dniu składania pozwu dług istniał i był wymagalny. Czym innym jest dzień składania pozwu o zapłatę a czym innym jest dzień wydania nakazu zapłaty– często mija sporo czasu gdy sąd po złożeniu pozwu wyda nakaz zapłaty.

Fakt, że dług został spłacony po wydaniu nakazu zapłaty ma jedynie znaczenie z tego powodu, że należność główna nie może być ponownie wyegzekwowana. Wierzyciel może jednak egzekwować od dłużnika odsetki za zwłokę oraz koszty postępowania poniesione w związku z zapoczątkowaną sprawą (uiszczoną opłatę od pozwu oraz ewentualne koszty zastępstwa procesowego).

Niestety w omawianej sytuacji zasadne jest zatem nieskładanie sprzeciwu od nakazu zapłaty i niezwłoczne przekazanie powodowi zasądzonych kosztów procesu oraz odsetek.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: