Spóźniona zapłata faktury vat a nakaz zapłaty

Bożena Wawrzynowska    |    02 stycznia 2017    |    4 komentarze

­Pytanie: U jednego z producentów kupiłem środki do produkcji rolnej, ale opóźniałem się z zapłatą za nie, z powodu problemów z moimi wierzytelnościami. Tego samego dnia, gdy zapłaciłem za fakturę, dostałem z sądu nakaz zapłaty. Czy mogę domagać się uchylenia nakazu?

Odpowiedź: Wierzyciel ma prawo wystąpić do sądu z powództwem o zapłatę, gdy dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia. Z punktu widzenia obowiązujących przepisów ważne jest, by powód wykazał zasadność zgłoszonych roszczeń. Ponosi on jednak konsekwencje w sytuacji, gdy wytoczy sprawę bezzasadnie, np. gdy przed wniesieniem pozwu dłużnik zapłacił należność.
W omawianej sprawie złożenie pozwu było zasadne, bowiem w tym dniu dług istniał i był wymagalny. Fakt, że został spłacony po wydaniu nakazu zapłaty ma jedynie znaczenie z tego powodu, że należność główna nie może być ponownie wyegzekwowana. Wierzyciel może jednak egzekwować od dłużnika odsetki za zwłokę oraz koszty postępowania poniesione w związku z zapoczątkowaną sprawą (uiszczoną opłatę od pozwu oraz ewentualne koszty zastępstwa procesowego). W mojej ocenie niestety w omawianej sytuacji zasadne jest zatem nieskładanie sprzeciwu od nakazu zapłaty i niezwłoczne przekazanie powodowi zasądzonych kosztów procesu oraz odsetek.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Przemek Styczeń 2, 2017 o 21:39

A jeżeli powód nie wysłał wezwania do zapłaty to kosztów procesu pozwany nie musi ponosić?

Odpowiedz

Bożena Styczeń 3, 2017 o 08:31

Witam,
Moim zdaniem wtedy można spróbować w sprzeciwie od nakazu zapłaty próbować wnosić o nieobciążanie kosztami procesu w związku z faktem uregulowania należności w dniu w którym został wydany nakaz zapłaty czy też również jeszcze wcześniej np w dniu złożenia przez powoda samego pozwu (są to daty różne). Różna w tym temacie bywa praktyka sądów i niektóre składy sędziowskie uwzględniają taką sytuację na korzyść pozwanego inne niestety nie uwzględniają. Niemniej obecnie istnieje formalny wymóg aby powód przedstawił dowód na to iż podjął próby polubownego rozwiązania z pozwanym kwestii jego zadłużenia np poprzez przesłanie pisemnego wezwania do zapłaty. Na marginesie jednak dodam, iż co do kwestii odsetek ustawowych naliczanych od dnia następnego po dniu wskazanym na fakturze vat jako dzień zapłaty pozwany będzie musiał je uiścić za okres od dnia ich wymagalności do dnia zapłaty kwoty należności głównej.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: