Sprzedaż udziału we współwłasności

Bożena Wawrzynowska    |    18 stycznia 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Czy współwłaściciel może sprzedać swój udział w nieruchomości przed zniesieniem współwłasności?

Odpowiedź: W czasie trwania współwłasności, każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do korzystania ze wspólnej rzeczy w taki sposób, jaki nie kłóci się z prawem pozostałych współwłaścicieli. Dopóki trwa współwłasność, każdy ze współwłaścicieli ma udział w całości. Dopiero w wyniku jej zniesienia ustalone zostaje, kto staje się właścicielem całości lub poszczególnych części powstałych w jej wyniku.
Obowiązujące przepisy nie wprowadzają zakazu sprzedaży udziałów przed zniesieniem współwłasności. Sprzedaż udziałów oznacza tylko tyle, że zmienia się osoba uprawniona do korzystania z nich. Tym samym na nabywcę przechodzą wszystkie obowiązki i prawa wynikające ze współwłasności, w tym prawo do żądania jej zniesienia.
W kontekście sprzedaży udziału we współwłasności warto przypomnieć treść art. 166 § 1 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, w razie sprzedaży przez współwłaściciela nieruchomości rolnej udziału we współwłasności lub części tego udziału, pozostałym współwłaścicielom przysługuje prawo pierwokupu, jeżeli prowadzą gospodarstwo rolne na gruncie wspólnym. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy współwłaściciel prowadzący jednocześnie gospodarstwo rolne sprzedaje swój udział we współwłasności wraz z tym gospodarstwem, albo gdy nabywcą jest inny współwłaściciel lub osoba, która dziedziczyłaby gospodarstwo po sprzedawcy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: