Czy za szkody wyrządzone przed zasiewem przysługuje odszkodowanie?

Bożena Wawrzynowska    |    27 listopada 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Dziki zryły mi ziemię przygotowaną pod zasiew pszenicy ozimej. Musiałem powtórnie wykonać niezbędne prace. Koło łowieckie twierdzi, że odszkodowanie należy się tylko za szkody w uprawach rolnych. Czy koło ma rację?

Odpowiedź:

Zgodnie z ustawą prawo łowieckie, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagrodzenia szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, daniele i sarny. W myśl art. 50 ust. 1b w/w ustawy, za szkody wyrządzone przez te zwierzęta na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich odpowiada Skarb Państwa.

Przepisy nie zawierają definicji „uprawy”. Rozbieżne wcześniej było orzecznictwo dotyczące tej kwestii. Sądy uznawały, że uprawą są jedynie rośliny uprawiane na jakimś terenie w celach użytkowych.

Dopiero w uchwale z 19 maja 2015 r. wydanej w składzie 7 sędziów, Sąd Najwyższy stwierdził, że szkodą w uprawie rolnej jest także szkoda wyrządzona przed zasiewem, związana z ponownym wykonaniem niezbędnych czynności agrotechnicznych przygotowujących grunt do zasiewu.

Może Pan więc żądać odszkodowania obejmującego koszty powtórnego przygotowania ziemi pod zasiewy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: