Unieważnienie darowizny nieruchomości

Bożena Wawrzynowska    |    19 grudnia 2016    |    Komentarze (0)

Kilka dni temu skontaktowała się ze mną telefonicznie osoba, która zastanawia się nad pewną kwestią. Jej siostra, która leczyła się psychiatrycznie od młodości w roku 1994 darowała Jej nieruchomość. Ona następnie darowała ją synowi. Osoba ta zastanawiała się na tym czy powyższe umowy darowizn były ważne?

Zastanawiając się nad tym należy rozważyć m.in. czy siostra która darowała nieruchomość była choćby częściowo ubezwłasnowolniona albo czy choroba, na którą leczyła się siostra była poważna.

Zwrócić należy uwagę na fakt, że zgodnie z treścią art. 82 Kodeksu cywilnego, nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego zaburzenia czynności psychicznych, że osobę fizyczną można ubezwłasnowolnić całkowicie lub częściowo.
Gdyby zatem przyjąć, że choroba siostry która darowała nieruchomość była poważna i powodowała stan wyłączający świadome lub swobodne podjęcie decyzji o darowaniu, zainteresowani mogliby żądać przed sądem uznania darowizny za nieważną. Mając jednak na uwadze, że nikt takiego wniosku nie złożył, a obdarowana przeniosła własność nieruchomości w drodze kolejnej darowizny na swego syna, unieważnienie pierwszej darowizny jest w praktyce niemożliwe.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: