Czy właściciel gruntu musi przedłużyć umowę dzierżawy, gdy dzierżawca obsiał pole?

Bożena Wawrzynowska    |    06 listopada 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: W styczniu kończy mi się umowa dzierżawy. Czy wydzierżawiający może oddać grunty w dzierżawę innej osobie, skoro grunty będą obsiane? Czy mogę starać się o odszkodowanie za zasiewy? Czy przysługuje mi prawo przedłużenia dzierżawy, skoro obsiałem pola?

Odpowiedź:

Żaden z przepisów prawnych nie wskazuje, że istnieje obowiązek przedłużenia dzierżawy, jeżeli dzierżawca chce pozostawiać zasiewy. Ustawodawca chroni interes dzierżawy poprzez możliwość żądania wynagrodzenia przez dzierżawcę od wydzierżawiającego.

Art. 706 Kodeksu cywilnego, wskazuje bowiem, że jeżeli przy zakończeniu dzierżawy dzierżawca pozostawia zgodnie ze swym obowiązkiem zasiewy, może on żądać zwrotu poczynionych na te zasiewy nakładów. Żądania te są słuszne o tyle, o ile wbrew wymaganiom prawidłowej gospodarki nie otrzymał odpowiednich zasiewów przy rozpoczęciu dzierżawy. Przepisy też nie zabraniają oddania w dzierżawę obsianych gruntów.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: