Zaliczka przy zakupie maszyny

Bożena Wawrzynowska    |    19 czerwca 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Kilka miesięcy temu zawarłem umowę kupna-sprzedaży maszyny rolniczej. Wpłaciłem zaliczkę, a sprzedawca zobowiązał się ją dostarczyć w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy. Zapłata reszty ceny miała nastąpić w dniu wydania maszyny. Do dziś jednak maszyny nie otrzymałem, choć termin umowny dawno minął. Co powinienem zrobić?

Odpowiedź:

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i mu ją wydać, a kupujący zobowiązuje się tę rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Umowa sprzedaży jest umową wzajemną, co oznacza, że świadczenie sprzedającego jest odpowiednikiem świadczenia kupującego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że obie strony miały spełnić swoje świadczenia jednocześnie. W takiej sytuacji kupujący może oczywiście wstrzymać się z dokonaniem płatności do czasu, gdy sprzedawca będzie mógł wydać mu przedmiot umowy.

Jeśli jednak dłużnik (sprzedawca) pozostaje w zwłoce – ze swej winy nie dostarcza maszyny, kupujący może wezwać go (pisemnie) do wykonania zobowiązania w określonym terminie pod rygorem odstąpienia od umowy.

Jeśli to nie poskutkuje, kupujący może od umowy odstąpić i żądać jednocześnie zwrotu wpłaconej zaliczki.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: