Radny a działalność gospodarcza

Bożena Wawrzynowska    |    02 stycznia 2017    |    Komentarze (0)

Pytanie: Jestem radnym gminy. Jednocześnie swoim ciągnikiem odśnieżam drogi gminne. Działalność gospodarcza jest jednak zarejestrowana na moją żonę. Radni mojej gminy straszą mnie wygaszeniem mi mandatu, bo rzekomo istnieje tutaj konflikt interesów. Twierdzą, że jeśli oni mi nie wygaszą mandatu, zrobi to wojewoda. Czy radni mają rację?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią art. 24f. 1 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Żaden przepisu ustawy nie zakazuje zatem prowadzenia działalności gospodarczej, gdy takie mienie nie jest wykorzystywane.
Każdy radny winien jednak liczyć się z tym, że prowadzenie tego typu działalności, jak opisane w liście potraktowane może zostać jako naruszenie art. 24e ustawy, który stanowi że radny nie powinien podejmować się dodatkowych zajęć mogących podważyć zaufanie wyborców. Skutki nieprzestrzegania tego przepisu mogą przejawiać się raczej w płaszczyźnie moralnej oraz politycznej aniżeli prawnej.
Działalność prowadzona przez Czytelnika, choć może być oceniana negatywnie, nie powinna zatem stanowić podstawy do pozbawienia mandatu.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: